logo

Тест: Тъждеството сбор по разлика (a + b)(a - b) = a2 - b2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Изразът (x - y)(x + y) е тъждествено равен на:
2
Представянето на израза (1 - m)(1 + m) с нормален многочлен е:
3
Кой от многочлените представя израза (3 + y)(3 - y) в нормален вид?
4
Кой от изразите е тъждествено равен на x² - 4?
5
Кой от изразите е тъждествено равен на 16a² - 1?
6
Свържи тъждествено равните изрази.
7
Кое от равенствата е тъждество?
8
Като използваш формулата за произведение на сбор и разлика, пресметни 38.42.
  • Упътване: Представи всяко от числата като сбор или разлика на цели десетици с числото 2.
9
Свържи всеки от изразите с тъждествено равния му двучлен.
10
Кое от равенствата НЕ е тъждество?
11
Подреди решението на задачата: "Опрости израза \left ( 3x^2+2 \right )\left ( 3x^2-2 \right )\left ( 9x^4+4 \right )".
12
Кой е липсващия едночлен в тъждеството \left ( *-3b \right )\left ( 3b+* \right )=a^4-9b^2?
13
Опрости израза \frac\left ( c-1 \right )\left ( c^2-1 \right )\left ( c-1 \right )^2\left ( c+1 \right ).
14
Намери числената стойност на израза
  •  \fracx^2-y^23x-3y, ако x=49,5  и  y=4,5.
15
Ако x² - y² = 21  и x + y = - 3, на колко е равно (х-у)?

Описание на теста

С този онлайн тест по математика за 7. клас ще упражниш използването на формулата за съкратено умножение (a – b)(a + b) = a² - b². Очакват те задачи, в които трябва правилно да приложиш формулата за произведение на сбор и разлика на два израза. Можеш ли да откриваш тъждествено равни изрази, да преобразуваш изрази до нормален вид или да намираш числена стойност при дадена стойност на променливите? Направи теста, затвърди знанията си и ще се справиш отлично в училище! Решавай задачи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се