new-logo

Тест: Химични връзки. Задачи

Тест

Онлайн тест по химия за 8. клас на тема "Химична връзка. Задачи", с помощта на който ще упражниш способността си да определяте вида на химичната връзка във веществата по мястото на съставящите ги елементи в Периодичната таблица. С интересни въпроси в теста ще тестваш и уменията си да изразяваш със схеми образуването на ковалентна неполярна, ковалентна полярна и йонна химична връзка. Тестът ти дава уникална възможност да разшириш и затвърдиш знанията си, както да се подготвиш идеално за изпитване в училище. Желаем ти успех!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Химични връзки НЕ са:
2
Ковалентната връзка се подразделя на неполярна и йонна връзка.
3
На схемата е изразено образуването на:
4
Простите връзки са винаги пи \pi връзки.
5
Определете вярната схема на връзката в йодоводорода.
6
  Свържете верните твърдения за простото вещество Br2 и за елемента, от който е образувано.
7
 На схемата НЕ е изразена:
8
Химичната връзка в K2O е:
9
Съпоставете схемите на електронните обвивки със съответните частици:
10
Химичната връзка в K2O се образува чрез електростатично привличане на два калиеви и един кислороден йон.
11
Свържете химичната връзка с вида на елементите, между които се образува.
12
Свържете веществата с връзката, осъществяваща се в тях.
13
Определете и допълнете в текста вида на химичните връзки във веществата (използвайте само кирилица).
14
Определете реда, в който всички вещества са само с ковалентни неполярни връзки.
15
Водата разтваря добре вещества с ковалентна полярна химична връзка.
  • Подберете реда, в който всички вещества се разтварят добре във вода.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (1)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се