new-logo

Тест: Окислително-редукционни процеси. Задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Окислително-редукционните процеси са химични реакции, които протичат:
2
Редуктор е атом или йон, който отдава електрони и повишава степента си на окисление.
3
Окислител е атом или йон, който приема електрони и повишава степента си на окисление.
4
Процесът на отдаване на електрони се нарича:
5
Редукция е процеса на приемане на електрони.
6
Реакцията CuO+H2--> Cu+H2O е окислително-редукционна, защото:
7
В реакцията CuO+H2--> Cu+H2O водородът е окислител, защото приема електрони и понижава степента си на окисление.
8
В реакцията CuO+H2--> Cu+H2O медта приема 2 електрона. Следователно медта е:
9
За реакцията ZnO+CO--> Zn+CO2 степените на окисление на: 1. Zn в ZnO  2. C в CO 3. простото вещество Zn; 4. C в CO2 са съответно:
10
За реакцията ZnO+CO--> Zn+CO2:
11
Преходът на електрони в една окислително-редукционна реакция е от:
12
Попълнете празните места в текста като използвате част от дадените думи:
  • приема, отдава, получава, редуктор, окислител
13
За реакцията H2+Cl2--> 2HCl , редуктор е:
14
В черната металургия за получаване на желязо се използва реакцията Fe2O3+3C--> 2Fe+3CO. Реакцията:
15
Горенето на въглища може да бъде записано с уравнение от вида C+O2--> CO2. Допишете липсващите думи в текста като използвате кирилица.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 9. клас на тема "Окислително-редукционни процеси", в който на база знанията си за степени на окисление ще упражните дали можете безпогрешно да определяте кои процеси са окислително-редукционни, кой е окислителят и редукторът в тях, кои са процесите окисление и редукция и в каква посока е преходът на електрони. След този тест ви гарантираме отлични резултати при изпитване или контролно върху тези процеси. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (14)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се