Участвай в играта на Уча.се и UniCredit Bulbank и спечели абонамент за 12 месеца!

Написано от  Прочетено 417 пъти ,

уникредит

Знаеш, че всеки има банкова сметка, но знаеш ли как да откриеш първата си сметка? А какво точно можеш да правиш с мобилното банкиране? Какво представлява кредита, главницата и лихвата? Може би нямаш отговор на всички тези въпроси, но спокойно! В новия ни раздел Твоето пътешествие в банкирането ти разказваме всичко най-важно по темата и ти даваме възможност да спечелиш награди!

Включи се в нашата игра и можеш да спечелиш безплатен абонамент за 12 месеца за Уча.се, с който много по-бързо и лесно ще се подготвиш за успешна учебна година! Да не говорим, че ще ти остане време за любимите ти занимания, за които лятото не стига. Ето как да се включиш:

 

Правила на играта

 

За да участваш в играта, в периода от 00:00ч. на 01.07.2024 г. до 23:59ч. 31.07.2024 г. трябва да решиш и завършиш докрай някой от четирите теста в категорията Твоето пътешествие в банкирането в сайта на Уча.се в периода на играта. За тази цел, трябва при решаване на тестовете да си влязъл с профила си в Уча.се.

Всички участници, които са изпълнили горните условия, участват и ще бъдат включени в томбола за 2 абонамента за 12 месеца.

Можеш да участваш в играта колкото пъти искаш с решаването докрай на тест от категорията Твоето пътешествие в банкирането. Така името ти ще влезе в томболата повече пъти и ще имаш по-голям шанс да спечелиш.

Двамата победители ще изтеглим на 05.08.2024 г. и ще се свържем с тях по имейл, за да си получат наградите.

Успех, нямаме търпение да ни покажеш какво знаеш за финансовата грамотност!

 

 Общи условия на играта

 

 • Целта на тези общи условия е да се установят правилата за провеждане, участие и прекратяване на игра в сайта на Уча.се, както и редът за определяне на печелившите участници в нея и връчването на обявените награди. Обявените правила са задължителни и обвързват участниците в играта.
 • Организатор на играта е „Уча.се“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Лозенец, ул. „Сребърна“, 14, ет. 2, ЕИК: 202294245.
 • Играта ще се проведе в сайта на „Уча.се“.


          I. ПЕРИОД И МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

 • Тези правила влизат в сила от 01.07.2024 г.
 • Организаторът запазва правото си да допълва и/или променя правилата, включително има право да прави промени в периода на провеждане на играта, вида и размера на наградите, времето и начина на теглене на спечелилите. Всички промени влизат в сила веднага след публикуването им на следния електронен адрес: https://ucha.se/motiviramse/uchastvai-v-igrata-na-unicredit-bulbank-i-ucha-se-i-specheli-abonament-za-12-meseca/
 • В случай, че даден участник желае да прекрати участието си в играта и/или не желае да получава информация във връзка с играта, то следва да уведоми писмено организатора за това на email адрес: [email protected], като задължително посочи профила, с който се е включил в играта.
 • Играта ще се проведе в периода 01.07.2024 – 31.07.2024 г.
 • За да се включат в играта в сайта на Уча.се, участниците трябва да влязат в профила си в Уча.се или да се регистрират, ако нямат профил, и да решат докрай някой от тестовете след видео уроците в категорията Твоето пътешествие в банкирането в сайта на Уча.се.
 • Всеки участник, изпълнил всички условия на играта в посочения период на играта, ще бъде регистриран за участие в играта и името на профила му ще бъде добавено в томболата за награди. Организаторът няма да изпраща потвърждение за регистрация на участниците.
 • Коментари под статията за играта във Facebook страницата на Уча.се и коментари в блога на Уча.се няма да се зачитат за участие. 
 • Участници, които не са изпълнили едно или повече от горните условия няма да бъдат регистрирани в играта и томболата за награда.
 • Организаторът няма да изпраща изявление за неизвършена регистрация поради нарушение на настоящите общи условия от участника.
 • Всеки участник може да участва в играта неограничен брой пъти с решаването на тест докрай от категорията Твоето пътешествие в банкирането и спазването на всички условия.

         II. НАГРАДИ

 • Наградите в томболата са 2 абонамента за 12 месеца за образователната платформа „Уча.се“. 
 • Наградата се получава под формата на дигитален ваучер с код за абонамент и инструкции за неговото активиране.
 • Кодът за абонамент добавя нов или удължава съществуващия абонамент в профила на лицето, което го активира, със съответния период от 12 месеца.
 • Един участник може да получи само една награда.

          ІII. ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

 • На 05.08.2024 г. екипът на „Уча.се“ ще изтегли и обяви имената на 2 (двама) победители. Печелившите ще бъдат избрани на лотариен принцип, чрез онлайн инструмент за теглене на случайно име от въведен списък с участници. Имената на печелившите ще бъдат обявени в публикации в страницата на „Уча.се“ във Facebook и под формата на стори в Instagram.
 • Организаторът ще се свърже с печелившите, за да им изпрати наградите – дигитални ваучери с код за активация на спечеления абонамент за 12 месеца.
 • Наградата не може да бъде заменяна за пари в брой или друга награда. Организаторът не носи отговорност, в случай че профилът на спечелилия потребител е несъществуващ или деактивиран към датата на обявяване на наградите.

           IV. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

 • Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на потребители във Facebook или Instagram; дублиране на профили от недоброжелатели; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; техническа невъзможност за регистриране в играта, поради обстоятелства извън контрола на организатора; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази игра; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на системата на сайта; за загубата на данни за регистрирани участници поради технически и други непредвидими причини, както и други форсмажорни обстоятелства.
 • Организаторът не носи отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието на участниците в играта.

          V. ПРИЕМАНЕ И ОБВЪРЗВАНЕ С НАСТОЯЩИТЕ

              ПРАВИЛА НА НАГРАДНАТА ИГРА

 • Чрез включването си в играта, участникът се съгласява с настоящите общи условия.
 • В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които организаторът не може да влияе, организаторът има право да прекрати играта. В тези случаи организаторът не носи отговорност пред участниците за нанесени щети. Решенията на организатора по всички въпроси, свързани с играта или прилагането на правилата ѝ, са окончателни и се отнасят до всички участници.
 • Настоящите общи условия се подчиняват на българското законодателство, а възникналите във връзка с тях спорове ще се решават доброволно, чрез преговори между страните, а при невъзможност от компетентния български съд.

           VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 • Условията на настоящата игра са публикувани и достъпни за целия период на играта на този линк. С регистрирането си за участие в играта, участниците приемат настоящите общи условия и се съгласяват да спазват всички срокове и изисквания на играта.
 • Организаторът запазва правото си да променя и допълва настоящите условия във всеки момент. Измененията влизат в сила от датата на публикуването им в блога на „Уча.се“
 • С подаване на заявка за участие в играта, всеки участник дава съгласие и предоставя безвъзмездно на организатора правото да публикува името на спечелилия в публикации на „Уча.се“ в Instagram и Facebook, без да е необходим предварителен преглед или одобрение от страна на участника.
 • Организаторът запазва правото си да прекрати или спре играта на всеки етап от нейното провеждане, като уведоми участниците с публикации на „Уча.се“ в Instagram и Facebook. Всички участници се считат уведомени от момента на публикуването от организатора на публикация в този смисъл. В случай, че прекратяването на играта се дължи пряко или косвено на действия на участник/участници в играта, организаторът има право да предприеме всички необходими правни и фактически действия за възстановяване на причинените вреди.
 • Организаторът запазва правото си да прекрати играта и/или да дисквалифицира участник/участници, които са нарушили по какъвто и да било начин настоящите общи условия, както и при съмнение за злоупотреби, заобикаляне или нарушаване настоящите правила или при наличието на други обстоятелства, които налагат спиране/прекратяване на играта. Евентуални спорове между организатора и участник/участници се решават чрез провеждане на преговори, а при невъзможност – по предвидения общ законов ред на Република България.
 • В случай, че някоя от разпоредбите на тези общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността и действието на останалите.

 

Коментари
 • WordPress
 • Facebook

Няма коментари.

Публикувай коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Медиите за Уча.се

„Уча.се превръща двойкаджии в отличници“

- Дневник