Как изглежда българското образование според Европейската комисия

Как изглежда българското образование според Европейската комисия

 

През последното десетилетие качеството на образованието в България стана толкова чувствителна тема, че всеки опит за по-задълбочен анализ прераства в емоционален спор. Няколко седмици след началото на учебната 2018/2019 година темата отново е в центъра на вниманието, тъй като Европейската комисия публикува своя Обзор на образованието и обучението в страните членки на Европейския съюз (ЕС) за 2018 г.

Тъй като статистическите данни показват както голямата картина, така и важни нюанси, Уча.се ви представя акцентите от доклада на Комисията за българското образование.

 

Голямата картина

Според Европейската комисия българското правителство провежда реформи на всички нива в образованието, защото те са политически приоритет. Въпреки че мерките все още не съответстват на мащаба на предизвикателствата, пише Комисията, управляващите обръщат повече внимание на необходимостта от намаляване на броя на учениците, които напускат училище преждевременно, повишаване на заплатите на учителите, въвеждане на дуално обучение, подобряване на дигиталните умения и засилване на приобщаващото образование.

Европейската комисия посочва, че България е подобрила ефективността на разходите в образованието чрез въвеждането на делегираните бюджети през 2007 г. и оптимизирането на училищната мрежа. През 2018 г. страната е променила модела на финансиране на училищата с цел предоставяне на допълнителни средства за училищата в неравностойно положение. В доклада се посочва още, че България продължава да страда от високи нива на сегрегация и че доходите на семействата оказват значително въздействие върху уменията на учениците.

 

Инвестиции в образованието

През 2016 г. инвестициите в предучилищно и основно образование са се равнявали на 0.7% от Брутния вътрешен продукт (БВП) на България, което е по-малко от половината от средната за ЕС стойност (1.5%). Тези средства представляват малко над 23% от бюджета за образование в Българие в сравнение с 31.7% ЕС. Като процент от БВП публичните средства за средно (1.7%) и висше образование (0.7%) в България се доближават до средните за ЕС (съответно 1.9% и 0.7%).

 

Модернизиране на училищното образование

В България се въвежда нова учебна програма и че се насърчава използването на иновативни методи на обучение в училищата, пише в доклада. Европейската комисия изтъква няколко положителни тенденции в областта на обучението по дигитални умения: увеличаване на броя на часовете по информационни и комуникационни технологии, приоритизиране на изграждането на дигитални умения сред учителите и финансиране на клубове по кодиране. Комисия отбелязва още, че българското правителство опитва да привлече млади хора към учителската професия чрез поетапно удвояване на учителските заплати в периода 2017-2021 г.

 

Умения на учениците

Изследването PISA от 2015 г. показва, че около 40% от 15-годишните ученици в България (два пъти повече от средната стойност за ЕС) нямат нужните базови умения по четене, математика и наука. Само 54% от българите на възраст 16-24 г. имат основно или по-високо ниво на дигитални умения (при 81.9% в ЕС). Гражданското образование на българските ученици се е подобрило. Това става ясно от международното изследване на гражданското образование (ICCS) за 2016 г., където българските тийнейджъри са постигнали по-висок среден резултат от 2009 г. Средният резултат за България обаче остава под средния за 20-те страни, обхванати от изследването.

 

Как изглежда българското образование според Европейската комисия

 

Преждевременно напускащи ученици

През 2017 г. делът на преждевременно напусналите системата на образование и обучение сред българите на възраст 18-24 г. е намалял за първи път от 2011 г. Въпреки че е намалял с 1.1% до 12.7% спрямо 2016 г., този дял остава под средния за ЕС (10.6%) и под резултата, който се очаква да постигне страната до 2020 г. (11%). Делът на преждевременно напускащите е особено висок в селските райони и сред ромите.

 

Как изглежда българското образование според Европейската комисия

 

Висше образование и трудов пазар

Според доклада на Европейската комисия уменията на българите, които притежават диплома за висше образование, не задоволяват нуждите на трудовия пазар. Въпреки че България отбелязва най-голям ръст в дела на работещите сред наскоро завършилите – от 65.4% през 2014 г. до 77.7% през 2017 г., – страната ни все още изостава по този показател в сравнение със средния резултат за ЕС (80.2%). В същото време обаче работодателите често се натъкват на пропуски в знанията и уменията на висшистите, особено по отношение на т.н. меки умения. Продължава и да има недостиг на добре обучени кадри в сектори като производство, строителство и ИТ.

 

Как изглежда българското образование според Европейската комисия

 

 

В Уча.се вярваме, че българското образование може да се подобри само при наличие на дългосрочна стратегия, сътрудничество между учители, ученици, родители, образователни институции и работодатели и внедряване на иновативни методи на преподаване.

 

Уча.се вече има над 480 000 регистрирани потребители, а учителите от всяко второ училище в България използват платформата, за да обогатяват часовете си. Със своите над 12 000 видео урока и теста, създадени от водещи български преподаватели, Образователен сайт №1 на България прави обучението в класната стая по-ефективно и по-приятно както за учениците, така и за учителите.

Видео уроците на Уча.се


Всички новости от Уча.се следете още във Facebook, Instagram или Snapchat. 🙂

Коментари
  • WordPress
  • Facebook

Няма коментари.

Публикувай коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Медиите за Уча.се

„Уча.се превръща двойкаджии в отличници“

- Дневник