logo

Тест: Как да помогнем на животните

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Представителите на живата и неживата природа са свързани помежду си.
2
За да се развиват, живите организми имат нужда от благоприятни условия за живот.
3
Препаратите и промишлените предприятия влияят зле на природата.
4
Ако растенията изчезнат, това ще повлияе на всички по хранителната верига.
5
Замърсените води не могат да навредят на водните обитатели.
6
Коя човешка дейност застрашава природата?
7
Кой от участниците в хранителната верига липсва?
  • червей->кос->ястреб
8
Как влияят пластмасовите отпадъци на животните?
9
Хората също могат да пострадат от замърсяването на природата.
10
Отбележи верните твърдения за контейнерите, в които разделно събираме отпадъци.
11
Редица животни биват преследвани и убивани от човека. Свържи всяко животно с причината, поради която е преследвано.
12
Отбележи редките и застрашени от изчезване животински видове, вписани в Червената книга на България.
13
Попълни липсващата дума, за да се получи вярно твърдение.
14
Напиши името на резервата в България, известен с това, че там гнезди къдроглавият пеликан.
  • Изпиши само името на резервата, без кавички.
15
Довърши изречението.
  • Когато полагаме грижи за природата, полагаме грижи и за собственото си:

Описание на теста

С онлайн теста по човекът и природата за 3. клас ще провериш дали научи как човешката дейност се отразява на животните. А какво представлява Червената книга на България? Можем ли да помогнем на природата? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи с Уча.се и всичко ще бъде наред!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (166)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се