logo

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Използваме Have got и Has got, за да кажем:
2
Попълнете липсващите думи:
3
Изречението “I have got a train.” означава:
4
Как ще кажем на английски език „Тя има портокал.“:
5
Свържете изреченията с картинките:
6
Изречението “I have got books.” е:
7
Попълнете изречението:
  • She ________ a big hat.
8
Попълнете с правилната дума:
9
Попълнете правилната дума:
10
Подредете изречението: has got / Alex / a snake.
11
Подредете изречението: got / I / pencils. / have
12
Свържете изреченията:
13
Свържете изреченията:
14
Попълнете с have got или has got:
15
Попълнете с have got или has got:

Описание на теста

С онлайн теста по английски език за 2. клас "Have got" ще проверите дали можете правилно да образувате положителни изречения с have got и has got. С тези петнадесет въпроса тествате дали можете да казвате правилно кой какво притежава. Бързо и лесно ще докажете, че знаете колко е важно да се внимава при he, she и it. Проверете знанията си и наученото от видео урока и покажете отлични резултати на контролни в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се