logo

Тест: Формули за съкратено умножение. Годишен преговор

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е изписана формулата за сбор и разлика на квадрат: (a ± b)² = a² ±  2ab +b²?
2
Избери правилното:
  • a³ ± 3a²b + 3аb² ± b³ = ?
3
Избери правилното:
  • (a + b)(a – b) = ?
4
Избери правилното
  • (a ± b)(a² \mp ab + b²) = ?
5
Вярно ли е, че (2х - 3у)² = 4х² + 12ху + 9у²?
6
Представи рационално 51² като сбор. Избери събираемите така, че да бъде вярно.
  • 51²= ?
7
Представи израза като многочлен в нормален вид.
  • (m - n)² - (m + n)²
 
8
Изразът долу се представя с нормален многочлен по следния начин:
  • 3(4a - 5)² - (3 - a)²
 
9
Изразът (2 - m)(2 + m)- 2(2 - m)³  e равен на:
10
Ако a - b = 2 и a² + b² = 74, намери произведението ab.
11
Многочленът 3x²y³ - 15x³y³ може да се разложи на множители по следния начин:
12
Разлагането на многочлена 2ax - 4a - 3bx + 6b на множители е:
13
Опрости израза A=(x^2 + 1 - x)(x^2 + 1 + x) - x^4 -2 и попълни свободния член.
14
A=(x^2+1-x)(x^2+1+x)-x^4-2
  • Намери най-малката стойност на A и стойността на x, за която тя се получава.
15
Даден е изразът A=9x^2-(x+8)^2. Разложи на множители и попълни.

Описание на теста

С този онлайн тест по математика за 7. клас ще провериш знаеш ли формулите за съкратено умножение и можеш ли да ги прилагаш за разкриване на скоби или в задачи за представяне на многочлен като произведение. Въпросите от теста ще ти помогнат да затвърдиш тъждествата, като ги използваш в различни типове задачи. Направи теста, за да си сигурен в знанията си и отличен ученик в училище. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (7)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се