logo

Тест: Обратна пропорционалност. Графика

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че две величини x и y са обратнопропорционални, когато са свързани със зависимостта x.y=k ; x\neq 0;y\neq 0, с коефициент k?
2
Графиката на обратна пропорционалност:
3
Графиката на права пропорционалност у=k.x; k\neq0:
4
Графика на обратна пропорционалност ли е графиката от чертежа?
5
Дадена е графиката на обратна пропорционалност у.х=24. Коя от дадените по-долу точки принадлежи на графиката?
6
Разгледай данните в таблицата. Отбележи вярното.
7
На графиката е представена зависимостта на v- скоростта, с която Ангел се движи със скутера си и t - времето, нужно да измине 18 km. С колко km/h трябва да се движи Ангел, за да измине разстоянието за два часа?
8
На графиката е представена зависимостта на v- скоростта, с която Ангел се движи със скутера си и t - времето, нужно да измине 18 km. Ако Ангел се движи със скорост 6 km/h, за колко време ще измине разстоянието от 18 km?
9
На графиката е представена зависимостта на v- скоростта, с която Ангел се движи със скутера си и t - времето, нужно да измине 18 km. Каква е зависимостта между скоростта и времето?
10
На графиката е представена зависимостта на y - брой работници и х - времето (в часове), нужни да се свърши определена работа. Колко работници са нужни, за да се свърши работата за 1 час?
11
На графиката е представена зависимостта на y - брой работници и х - времето (в часове), нужно да се свърши определена работа. За колко време ще свършат работата двама работници?
12
На графиката е дадена графиката на обратнопропорционална зависимост. Каква е стойността на у, за х = -3?
13
Попълни зависимостта между х - дължината на правоъгълник и у - ширината на правоъгълника с лице 80 cm². Попълни липсващите координати на точките от графиката за х=8; х=4.
14
За величините х и у съществува обратнопропорционална зависимост х.у=k (x\neq0). Намери коефициента k, ако х=4; у=6. Попълни координатите на точките за х=8; у=12.
15
Попълни зависимостта между a - страната на успоредник и h - височината към нея, чието лице е 48 cm². Попълни липсващите координати на точките от графиката за а=8; h=12.

Описание на теста

С този онлайн тест по математика за 6. клас ще провериш знанията си на тази тема. Как изглежда графиката на обратна пропорционалност? Можеш ли да построяваш графика на обратна пропорционалност? Можеш ли по дадена графика на обратна пропорционалност да разчиташ данни? Въпросите от теста ще ти помогнат да се справиш с тази важна тема. Направи теста, за да си подготвен за отличен!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се