logo

Тест: България след Втората световна война до 1989 г. Начален преговор. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Предложението на Тодор Живков от 1963 г. за превръщането на България в република на СССР е отказ от независимост и по същество е национално предателство.
2
През коя година е приета конституцията, регламентираща ръководната роля на една партия?
3
В кои организации на социалистическата общност членува България?
4
Кои твърдения за бригадирското движение са верни?
5
С контрола върху свободното изповядване на религията БКП нарушава едно от основните човешки права.
6
Какви са следствията от сливането на партия и държава – основната черта на тоталитарната система?
7
Кои от посочените твърдения са верни?
8
Свържи социалните сфери с методи на контрол на БКП върху тях.
9
Как БКП осъществява контрол върху духовната сфера?
10
Свържи понятията с тяхното значение.
11
Как се налага колективистичният начин на живот през социализма?
12
Тоталитарното общество лишава хората от най-ценното човешко право и постижение – свободата.
13
Попълни пропуснатото.
14
Кои от текстовете на Конституцията от 1971 г. закрепват тоталитарния характер на обществото?
15
„Аз, димитровският пионер, тържествено обещавам пред другарите си и своя героичен народ да се боря всеотдайно за делото на БКП, за победата на комунизма. ... Обещавам да бъда достоен гражданин на моето мило отечество - Народна република България.“, клетва при приемане в пионерската организация „Септемврийче“
  • Какви качества трябва да изгражда детето според документа?

Описание на теста

Онлайн тестът по история за 8. клас е добра възможност да си припомниш най-важното за процесите в българското общество от края на Втората световна война до падането на тоталитарните режими в Европа. Кога е приета Конституцията, утвърждаваща ръководната роля на БКП и кои от нейните текстове закрепват тоталитарната система? Какво знаеш за бригадирското движение, за неговите цели и прояви? Как БКП осъществява контрол върху обществения, политическия, икономическия и културния живот? Защо властта в Източния блок изолира страните си от влиянието на Запада? Какви са целите на създаването на организации за работата с децата и младежите под влиянието на комунистическата партия? Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се