logo

Тест: Обратна пропорционалност

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че две величини x и y са обратнопропорционални, когато са свързани със зависимостта x.y=k или y=\frackx,x\neq 0;k\neq 0, с коефициент k?
2
За величините х и у съществува обратнопропорционална зависимост x.y=20. Коефициентът на пропорционалност k е:
3
Вярно ли е, че при обратнопропорционалните величини  колкото пъти се увеличи едната, толкова пъти намалява другата?
4
Величините х и у са свързани със зависимостта у=20.х. Зависимостта е:
5
Величините x и y са пропорционални. Отбележи обратнопропорционалната зависимост.
6
За величините х и у съществува обратнопропорционална зависимост х.у=k (x\neq0). Намери коефициента k, ако х=8; у=16.
7
За величините х и у съществува обратнопропорционална зависимост х.у=60 (x\neq0). Намери y, ако х=4.
8
Величините х и у са обратнопропорционални. Като използваш данните от таблицата, отбележи зависимостта между х и у.
9
Величините х и у са обратнопропорционални. Като използваш данните от таблицата, намери стойността на у за х=9.
10
Величините х и у са обратнопропорционални. Като използваш данните от таблицата, намери стойността на x, ако у=18.
11
Дадена е обратнопропорционална зависимост х.у=120. Намери стойностите:
  • у, при х=12;
  • х, при у=24.
12
Дадена е обратнопропорционална зависимост между х и у с коефициент на пропорционалност 36. Каква е стойността на х, ако у= - 3?
13
Две деца си поръчали една пица и платили по 4 лв. По колко лева ще платят 4 деца за същата пица?
14
За превозване на ученици са необходими три 42-местни автобуса. С колко 9-местни буса могат да се превозят тези ученици?
15
30 работници набират определено количество плодове за 4 часа. За колко време 20 работници ще наберат същото количество плодове?

Описание на теста

С този онлайн тест по математика за 6.клас ще провериш знанията си за обратнопропорционална завсимост. Как да изразиш обратнопропорционална зависимост? Как да намериш коефициента на пропорционалност? Как да решиш практически задачи с това, което което знаеш за обратнопропорционална зависимост? Въпросите от теста ще ти помогнат да се справиш с тези предизвикателства. Направи теста, за да си подготвен за отличен!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се