logo

Тест: Права пропорционалност

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че две величини x и y са правопропорционални, когато са свързани със зависимостта y=k.x,k\neq 0?
2
Зависимостта P=3.a за намиране на периметъра P на равностранен триъгълник с дължина на страната a е:
3
За две величини x и y е известно, че   \fracyx=7,5. Зависимостта е:
4
Правопопорционална ли е зависимостта между дължината на окръжност С и радиуса ѝ r?
5
Бус се движи с постоянна скорост 90 km/h. Изрази зависимостта между изминатия път S и времето t.
6
Две величини x,y са правопропорционални. По данните от таблицата определи коефициента на пропорционалност.
7
Две величини x , y са правопропорционални. По данните от таблицата определи стойността на y , ако x=12 .
8
Две величини x,y са правопропорционални. По данните от таблицата определи стойността на x , ако y=600.
9
Величините x,y са правопропорционални с коефициент на пропорционалност k=\frac13 . Намери стойността на y, ако x=3.
10
Величините x,y са правопропорционални с коефициент на пропорционалност k=\frac13 . Намери стойността на x, ако y=-3.
11
Разстояние е измерено в сантиметри y и инчове x. Зависимостта е y=2,54.x. Каква е дължината в сантиметри на дадено разстояние, ако дължината в инчове е 2 инча?
12
Разстояние е измерено в сантиметри y и инчове x. Зависимостта е y=2,54.x. Каква е дължината в инчове на дадено разстояние, ако дължината в сантиметри е 7,62?
13
Автомобил изминава 160 km за два часа, като се движи с постоянна скорост. Какъв път S ще измине автомобилът за време t 4 часа; 5 часа; 9 часа?
14
Три тетрадки струват 1,50 лв. Ако означим брой тетрадки с x, а цената на x тетрадки с y, то изрази правопропорционалната зависимост. Колко струват 7 тетрадки; 11 тетрадки?
15
Разстоянието между две имения е x=2 мили. Същото разстояние, измерено в километри, е y=3,218 km. Колко мили е 1 km; 3 km?

Описание на теста

С онлайн теста по математика за 6. клас ще провериш знанията си за правопропорционални величини. Коя зависимост е правопропорционална зависимост? Как се намира коефициент на пропорционалност? Задачите от теста ще ти помогнат да упражниш и затвърдиш знанията си за права пропорционалност. Ще провериш можеш ли да се справяш с практически задачи. Направи теста, за да се подготвиш за отличен!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (14)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се