new-logo

Тест: Сили на триене и на съпротивление

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
При движение на едно тяло върху повърхността на друго възниква сила на тежестта.
2
Под действие на силата на триене движещите се тела:
3
Силата на триене може да се пресметне по формулата:
4
Посоката на силата на триене:
5
При движение на тяло в дадена среда - въздух, вода и др., се появяват сили, които пречат на движението. Когато те действат в посока, обратна на посоката на скоростта, се наричат сили на съпротивление на средата.
6
Шейна се движи на изток. Силата на триене, действаща на шейната, е насочена на:
7
Момче тегли шкаф със сила 90 N, но той остава в покой. Колко е силата на триене, с която подът действа на шкафа?
  • Указание: Приемете, че двете сили се уравновесяват.
8
Силата на триене се дължи на:
9
Попълнете празните места в текста, като използвате някои от посочените думи.
  • тежестта, теглото, реакцията, триене
10
Шейна се движи с постоянна скорост по хоризонтална снежна повърхност под дейстие на хоризонтална сила 100 N. Силата на триене, която действа на шейната е 100 N.
  • Указание: Двете сили се уравновесяват.
11
Автомобил с маса 900 kg се движи равномерно с голяма скорост. Определете силата на триене на гумите върху асфалта, ако коефициентът на триене е 0,6.
  • Приемете земното ускорение за 9,8 \fracms^2 .
12
За силата на триене НЕ е вярно, че:
13
Свържете частите от изреченията така, че да се получат верни твърдения.
14
Защо в информационните бюлетини по радиото и телевизията съобщават за състоянието на пътищата - сухи, мокри, заледени? Какво значение има това за безопасността на движението?
  • Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.
15
Парашутист с маса 80 kg се спуска праволинейно и равномерно надолу. Колко е силата на съпротивление, с която въздухът действа на парашутиста?

Описание на теста

Онлайн тестът „Сили на триене и сили на съпротивление“ по физика за 8 клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Какво представляват тези сили? Знаете ли, че силите на триене могат да бъдат и полезни? Как се пресмята сила на триене? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Принципи на механиката“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (29)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се