logo

Тест: Сили на триене и на съпротивление

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
При движение на едно тяло върху повърхността на друго възниква сила на тежестта.
2
Под действие на силата на триене движещите се тела:
3
Големината на силата на триене при хлъзгане се пресмята по формулата:
4
Посоката на силата на триене:
5
При движение на тяло в дадена среда - въздух, вода и др., се появяват сили, които пречат на движението. Когато те действат в посока, обратна на посоката на скоростта, се наричат сили на съпротивление на средата.
6
Шейна се движи на изток. Силата на триене при хлъзгане, действаща на шейната, е насочена на:
7
Вярно ли е, че максималната сила на триене при покой fnmax е по-голяма от силата на триене при хлъзгане f?
8
Силата на триене се дължи на:
9
Попълни празните места в текста, като използваш някои от посочените думи.
  • тежестта, теглото, реакцията, триене
10
Човек бута сандък със сила 120 N. Сандъкът обаче остава в покой. Колко е силата на триене f при покой, с която хоризонталният под действа на сандъка?
11
Коефицентът на триене k зависи от:
12
За силата на триене НЕ е вярно, че:
13
Свържи частите от изреченията така, че да се получат верни твърдения.
14
Дървено трупче с маса m = 2kg е поставено неподвижно върху хоризантална метална повърхност. Коефициентът на триене между дървото и метала е k = 0,5. Ще се хлъзга ли трупчето, ако към него бъде приложена сила F=5 N в хоризонтална посока? Приеми, че g=10m/s^2.
15
Ани и Пламен трябва да преместят тежък шкаф. Пламен предлага да изпразнят чекмеджетата на шкафа, защото така ще намалят коефициента на триене. Прав ли е Пламен? Обясни.
  • Попълни празните места в текста, като използваш някои от посочените думи. Не, Да, малка, голяма, не се променя, се променя.

Описание на теста

С онлайн теста по физика за 8. клас ще се подготвиш по темата. Научи ли какво представляват силите на триене и съпротивление? Разбра ли какво представлява сила на триене при покой? А при хлъзгане? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се