logo

Тест: Българското стопанство между двете световни войни

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Развитието на българското стопанство между двете световни войни е повлияно както от вътрешни фактори, така и от световната икономическа конюнктура.
2
България остава аграрна страна в периода между двете световни войни, макар че промишлеността се развива с бавни, но възходящи темпове.
3
Кой е най-изявеният външноикономически партньор на България в периода между двете световни войни?
4
Кога и къде избухва Световната икономическа криза, известна като Голямата депресия?
5
Кой вид транспорт е най-важен по време на Първата световна война?
6
С кой термин най-точно можем да определим намесата на държавата за облекчение на задълженията и отпускане на нови кредити с добри условия?
7
Какви обществени промени в глобален мащаб настъпват след Първата световна война?
8
Какво характеризира икономическата обстановка в България след Първата световна война?
9
Как се развива земеделието между двете световни войни?
10
Коя е вярната информация според таблицата?
11
Световната икономическа криза не засяга драматично българската промишленост, защото тя използва местни суровини и продукцията ѝ е предназначена предимно за вътрешния пазар.
12
Как се развива транспортът между двете световни войни?
13
Коя територия, с важно стопанско значение, известна като „житницата“, е откъсната от България съгласно Ньойския договор?
  • Запиши отговора с две думи.
14
Свържи премиерите на България с фактите от икономическата им политика.
15
Коя е вярната информация според диаграмата?

Описание на теста

Онлайн тестът по история за 10. клас е добра възможност да провериш знанията си за проблемите и постиженията на българското стопанство между двете световни войни. Кои фактори влияят на световната и българската икономика в този период? Кой е секторът на стопанството, даващ облика на страната ни? Как се развиват промишлеността, транспорта и банковото дело между войните? Можеш ли да направиш изводи от диаграмата за индустриалното производство? Учи е се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се