new-logo

Тест: Молна маса

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Определи верните твърдения.
2
С коя от дадените формули правилно е изразена молната маса на веществото A?
3
Посочи мерната единица за количество вещество - n.
4
Посочи правилните твърдения за относителната атомна и молекулна маса.
5
Посочи реда, в който са правилно означени относителната атомна маса на желязото и относителната молекулна маса на водорода.
6
Свържи дадените величини със съответното им означение.
7
  • Използвай "вълшебния триъгълник" и свържи елементите в правилни математични изрази.
8
Свържи дадените мерни единици със съответните им величини.
9
  • Определи молната маса на NaOH.
10
  • Допиши израза за пресмятане на относителната молекулна маса на сярната киселина, като използваш латиница и арабски цифри.
11
Свържи правилно дадените величини и съответните им означения.
12
Посочи реда, в който правилно са означени молните маси на простото вещество водород и на желязото.
13
  • Пресметни и запиши масата на 5 mol сероводород H2S.
14
  • Пресметни и запиши броя на кислородните атоми, формулата и наименованието на съединение, за което се знае, че:
  • 1) Mr= 63;
  • 2) в молекулата, освен кислород, се съдържа един водороден и един азотен атом.
15
  • Пресметни и запиши количеството вещество на FeS в проба с маса 44 g.

Описание на теста

Тест по химия за 9. клас, с който ще затвърдиш знанията си върху учебния материал, включващ величините молна маса, количество вещество, атомна и молекулна маса. Ще провериш и уменията си да ги пресмяташ. Знаеш ли мерната единица за молна маса, а как лесно да преобразуваш математичния израз съобразно дадените в условието на задачата величини? Тези знания и умения ще ти дадат възможност да решаваш всяка изчислителна задача с лекота и ще си подготвен за отлична оценка в училище. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се