logo

Тест: Изтласкваща сила

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Изтласкващата сила се поражда от разликата в хидростатичното налягане в горния и долния край на потопеното в течност тяло.
2
Хидростатичното налягане се пресмята по формулата:
3
Посоката на изтласкващата сила зависи от формата на потопеното в течност тяло.
4
Кое от твърденията наричаме закон на Паскал?
5
Когато плътността на течността, в която е потопено едно тяло е по-голяма, то изтласкващата сила, която действа на тялото е
6
На по-голяма дълбочина хидростатичното налягане е по-малко.
7
Защо изтласкващата сила, действаща на потопено в солени води тяло, е по-голяма от изтласкващата сила, действаща на същото тяло, потопено в сладководни басейни?
8
Едно и също тяло се потапя последователно във всяка от посочените в таблицата течности. Подредете  течностите според изтласкващата сила, с която те действат на тялото.
9
Каква изтласкваща сила действа на лодка, която измества 3 m^3 вода? Плътността на водата е 1000 \frackgm^3, а земното ускорение е 10 \fracms^2.
10
Посочи за всяка физична величина чрез коя формула се пресмята.
11
Две тела от различен материал, но с еднакви обеми, са потопени изцяло в две различни течности. Ако плътността на първата течност \rho 1 е по-голяма от плътността на втората течност \rho 2, каква ще бъде зависимостта между изтласкващите сили FA1 и FA2, с които течностите действат на телата?
12
На тяло, потопено във вода, действа изтласкваща сила 100 N. Намери обема на тялото. Плътността на водата има стойност 1000 \frackgm^3, а земното ускорение приеми за 10 \fracms^2.
13
Подреди текста така, че да получиш вярно твърдение.
14
Каква изтласкваща сила действа на тяло с обем 250 cm^3, което е изцяло потопено в морска вода (\rho = 1030 \frackgm^3). Приеми, че земното ускорение е g = 10 \fracms^2. Отговора запиши с число, което има точност до третия знак след десетичната запетая, като съобразиш мерните единици. Указание: 1 cm^3= 10^-6 m^3
15
Камък е закачен на силомер. Когато камъкът е във въздуха, силомерът измерва сила 7N. След потапяне на камъка във вода силомерът измерва сила 4N. Колко е изтласкващата сила, с която водата действа на камъка? Отговора запиши само с цифри.

Описание на теста

Този онлайн тест по физика за 8. клас ще ти помогне да усвоиш всичко казано за изтласкващата сила: от какво се поражда, каква е посоката ѝ, от кои величини зависи големината ѝ. Тук са включени въпроси и задачи, чрез които ще затвърдиш знанията и ще си гарантираш отлични оценки в училище. Желаем ти приятна и ползотворна работа върху теста.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се