logo

Тест: Специфичен топлинен капацитет

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Коя величина се използва, за да се характеризират топлинните свойства на веществата?
2
Специфичният топлинен капацитет на едно вещество е равен на количеството топлина Q, необходимо за повишаване на температурата на един килограм от това вещество с един градус Целзий.
3
Формулата, с която се пресмята специфичният топлинен капацитет, е:
4
Единицата за специфичен топлинен капацитет е:
5
Вярно ли е, че за всяко вещество специфичният топлинен капацитет е различен?
6
Тела, изградени от вещества с по-голям специфичен топлинен капацитет, се нагряват по-бързо.
7
Кое от следните твърдения НЕ е вярно?
  • Специфичният топлинен капацитет зависи от:
8
Две тела с еднакви маси и еднакви температури са направени съответно от желязо и алуминий. Нагряват се, при което получават едно и също количество топлина. Вярно ли е, че желязото ще се нагрее до по-висока температура?
  • Указание: cAl= 900\fracJkg.^\circC ; cFe= 450\fracJkg.^\circC
9
Разполагаш с три топчета съответно от алуминий, желязо и олово, които имат еднаква маса. Топчетата се намират при еднаква начална температура. Подреди топчетата по температура (започни от най-ниската), ако всяко от тях погълне едно и също количество топлина Q.
  • Указание: cAl= 900\fracJkg.^\circC ; cFe=450\fracJkg.^\circC ; cPb= 130\fracJkg.^\circC
10
За повишаване на температурата на тяло с маса m=0,5kg с \Delta t= 10^\circC е необходимо количество топлина Q=2000J. Колко е специфичният топлинен капацитет на веществото, от което е изградено тялото?
11
От метална сплав е изготвен цилиндър с маса m=0,5kg. За повишаване на температурата на цилиндъра с \Delta t=20^\circC е необходимо количество топлина Q=5kJ. Колко е специфичният топлинен капацитет на тази сплав?
  • Указание: Използвай, че 1 kJ = 1000 J.
12
С колко ще се повиши температурата на сребърен поднос с маса m=0,1kg, ако приеме 466J количество топлина?
  • Специфичният топлинен капацитет на среброто е 233\fracJkg.^\circC.
13
Метално топче с маса 0,1kg е нагрято до температура 95^\circC. Потапят топчето във вода и то се охлажда до температура 25^\circC, при което отдава на водата топлина 2730J. От какъв метал е направено топчето? / cAl= 900\fracJkg.^\circC ; cFe= 450\fracJkg.^\circC ; cCu= 390\fracJkg.^\circC /
  • Указание: При попълване на отговора си използвай някои от следните думи: алуминий, желязо, мед.
14
За повишаване с \Delta t=10^\circC на температурата на m=0,2kg от кое вещество от таблицата е необходимо количество топлина:
  • а) Q=460J
  • б) Q=280J?
  • Указание: При попълване на отговорите си използвай някои от следните думи: мед, сребро, живак, олово.
15
Меден и стъклен съд с еднакви маси получават едно и също количество топлина. Температурата на медния съд се повишава с 50^\circC. С колко градуса се е повишила температурата на стъкления съд?
  • Указание: cCu= 390\fracJkg.^\circC ; c (стъкло) =840\fracJkg.^\circC. Запиши отговора си като цяло число.

Описание на теста

С онлайн теста по физика за 8. клас ще се подготвиш по темата. Разбра ли какво представлява специфичният топлинен капацитет? Научи ли защо различните вещества имат различен топлинен капацитет? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се