new-logo

Тест: Произход и формиране на релефа на България

Тест

С онлайн теста "Съвременен релеф на България" по география за 10 клас ще затвърдите знанията си за морфоструктурите в България и съвременния релеф. Ще затвърдите понятията релеф, морфоструктура. Ще си приромните геоложките ери и ще съотнесете промените, станали в релефа на България към тях. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище. Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Коя от характеристиките на релефа е най–точна и пълна?
2
Кои са периодите, на които се дели Неозойската ера?
3
Морфоструктурите са:
4
В коя подточка са изброени основните морфоструктури в България?
5
Колко височинни пояса са обособени в релефа на България?
6
Попълнете пропуските в текста:
7
През коя геоложка ера става същинското формиране на съвременния релеф на България?
8
Кой от посочените височинни пояси заема най–голям дял от територията на страната?
9
През коя епоха са образувани находищата на лигнитните въглища в България?
10
Кое твърдение за развитието на релефа през кватернерния период, НЕ е вярно?
11
Средната надморска височина на България е:
12
Вертикалната разчлененост на съвременния релеф на България е:
13
Свържете твърдението с „да” или „не”:
14
Свържете цифрата с името на морфоструктурата, върху която е поставена:
15
Свържете твърдението с „да” или „не”:

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се