new-logo

Тест: Произход и формиране на релефа на България

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Коя от характеристиките на релефа е най-точна и пълна?
2
Геоложките процеси, които протичат в земните недра, се наричат:
3
Специфична географска територия, представляваща система от всички природни компоненти, която се променя във времето под влиянието на природните фактори и човешката дейност, се нарича:
4
Денудационни заравнености се формират в резултат на:
5
През кой период и коя ера са били подложени на заледяване Рила и Пирин?
6
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • ключови думи: климата, елементи, водите, компоненти, стопански, човешкото, стопанското
7
През коя геоложка ера става същинското формиране на съвременния релеф на България?
8
Най-младата скала по нашите земи е льосът. Къде е разпространена тази скала?
9
Оловно-цинковите руди в Родопите са образувани в резултат на:
10
Кое твърдение за развитието на релефа през кватернерния период НЕ е вярно?
11
За коя геоложка ера се отнасят описаните процеси?
  • В северните части на днешните български земи е имало воден басейн, на дъното на който се образуват утаечните скали, глини, седименти и пясъчници. През тази ера се появяват първите примитивни растителни и животински организми.
  • ключови думи: неозойска, протерозойска, палеозойска, мезозойска
12
През докамбрия се образуват основните видове скали, изграждащи релефа на България, а именно седиментни и метаморфни.
13
Подреди геоложките ери, като започнеш от най-старата.
14
Кой релефни форми в България са обозначени с цифри на картата?  
15
Свържи твърдението с „да” или „не” в зависимост от това дали е вярно или не.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 10. клас ще провериш знанията си за геоложката история на днешните български земи. Ще демонстрираш знания за процесите, които протичат през геоложките ери, формите на релефа, създадени от тях и находищата на полезни изкопаеми. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище. Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (6)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се