Упражнение: Съвременен релеф на България


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Съвременен релеф на България" по география за 10 клас ще затвърдите знанията си за морфоструктурите в България и съвременния релеф. Ще затвърдите понятията релеф, морфоструктура. Ще си приромните геоложките ери и ще съотнесете промените, станали в релефа на България към тях. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище. Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Коя от характеристиките на релефа е най–точна и пълна?
5т. 2. Кои са периодите, на които се дели Неозойската ера?
5т. 3. Морфоструктурите са:
5т. 4. В коя подточка са изброени основните морфоструктури в България?
5т. 5. Колко височинни пояса са обособени в релефа на България?
6т. 6. Попълнете пропуските в текста:
6т. 7. През коя геоложка ера става същинското формиране на съвременния релеф на България?
6т. 8. Кой от посочените височинни пояси заема най–голям дял от територията на страната?
6т. 9. През коя епоха са образувани находищата на лигнитните въглища в България?
6т. 10. Кое твърдение за развитието на релефа през кватернерния период, НЕ е вярно?
6т. 11. Средната надморска височина на България е:
6т. 12. Вертикалната разчлененост на съвременния релеф на България е:
11т. 13. Свържете твърдението с „да” или „не”:
11т. 14. Свържете цифрата с името на морфоструктурата, върху която е поставена:
11т. 15. Свържете твърдението с „да” или „не”:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!