logo

Тест: Закон за запазване на механичната енергия. Решаване на задачи. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Формулата за работа може да се запише във вида:
2
Мерната единица за работа е (1), а мерната единица за мощност е (2).
  • Кои думи ще поставиш на мястото на числата (1) и (2)?
3
Формулата за мощност може да се запише във вида:
4
Кинетична енергия притежават всички движещи се тела.
5
Разликата от кинетичната и потенциалната енергия се нарича механична енергия.
6
Свържи всяка величина с формулата, по която може да се пресметне.
7
Свържи съответните части, за да получиш правилни изречения.
8
Кинетичната енергия на тяло ще се увеличи 4 пъти, ако скоростта му се намали 2 пъти.
9
Вярно ли е, че кинетичната и потенциалната енергия зависят от масата на тялото?
10
Колко работа A трябва да се извърши, за да се ускори автомобил с маса m = 1000 kg от покой до скорост v = 20 m/s?
11
На фигурата е показано махало, което се люлее. Довърши вярно изречението, като свържеш правилно елементите.
12
Топка се хвърля вертикално нагоре, като ѝ се придава кинетична енергия Ek=100 J. Колко джаула ще бъде потенциалната енергия En на топката при достигане на максимална височина? Съпротивлението на въздуха се пренебрегва.
13
Топка е хвърлена вертикално нагоре с начална скорост v0=12m/s. На каква максимална височина hmax ще се издигне топката? Съпротивлението на въздуха се пренебрегва. Земното ускорение е g=10m/s^2.
  • Указание: Запиши отговора си като десетична дроб.
14
Футболна топка с маса m=1kg е ритната от земната повърхност вертикално нагоре с начална скорост vo=36km/h. На каква височина h над земята ще се издигне топката, ако приемем, че триенето с въздуха се пренебрегва? Земното ускорение е g=10m/s^2.
  • Указание: Превърни скоростта от km/h в m/s. Запиши отговора си като число.
15
Махало е издигнато на височина h=0,2m над равновесното си положение 2 и е освободено. Определи скоростта v, с която махалото преминава през равновесното си положение. Избери равновесното положение на махалото за нулево равнище на потенциалната енергия. Земното ускорение е g=10m/s^2.
  • Указание: Запиши отговора си като число.

Описание на теста

С онлайн теста по физика за 8. клас ще се подготвиш по темата. Ще упражниш наученото за работа, мощност, потенциална и кинетична енергия, както и закона за запазване на енергията. Научи ли каква е връзката между кинетичната и потенциалната енергия? Как кинетичната енергия може да се преобразува в потенциална и обратно? Можеш ли да прилагаш закона за запазване на енергията? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (4)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се