logo

Тест: Приложение на принципите на механика. Решаване на задачи. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Първият принцип на механиката гласи: всяко тяло запазва състоянието си на покой или на праволинейно равномерно движение, докато външно въздействие не го изведе от това състояние.
2
Вторият принцип на механиката може да се запише в следния вид:
3
Всяко действие има равно по (1) и противоположно по (2) противодействие.
  • Кои думи ще поставиш на мястото на числата (1) и (2)?
4
Формулата, с която се пресмята силата на тежестта, е:
5
Силата на триене при хлъзгане се пресмята по формулата f=k.N.
6
Инертността на телата зависи от:
7
Големината на силата е 1N, когато под действието ѝ тяло с маса 1kg получава ускорение 1 m/s^2.
8
Когато се увеличи масата на едно тяло 2 пъти, тогава ускорението нараства 2 пъти.
9
Колко е теглото P на момче с маса m=70kg?
  • Указание: Приеми, че g=10m/s^2.
10
Дете дърпа шейна с маса m=10kg със сила F=25N. Колко е ускорението на шейната?
11
Шкаф е поставен на пода в детска стая. Силата на реакция на опората е N=400 N. Коефициентът на триене между шкафа и пода е k=0,5. Колко е силата на триене f при хлъзгане?
12
Свържи съответните части, за да получиш правилни изречения.
13
Парашутист с маса m=80kg, който пада от голяма височина, е достигнал постоянна скорост. Определи силата на съпротивление на въздуха f.
  • Указание: Приеми, че земното ускорение е g=10m/s^2.
14
Тяло с маса m = 2 kg се хлъзга с постоянна скорост по хоризонтална равнина под действие на хоризонтална сила F=6 N (виж фигурата).
  1. Каква друга хоризонтална сила действа на тялото?
  2. Определи нейната големина и посока.
  • Указание: При попълване на отговорите използвай някои от следните думи и числа: 5, 6, по посока, противоположна, сила на триене, сила на реакция на опората.
15
Метално топче пада от голяма височина. Поради съпротивлението на въздуха, ускорението на топчето постепенно намалява.
  1. Изрази силата на съпротивлението на въздуха f чрез силата на тежестта G за момента, когато ускорението на топчето е а=0 (виж фигурата).
  • Указание: При попълване на отговора си използвай някои от следните означения: 3G, 2G, G.
2. Намалява, нараства или не се променя силата на съпротивление на въздуха, когато скоростта на топчето нараства?

Описание на теста

С онлайн теста по физика за 8. клас ще се подготвиш по темата. Научи ли формулировките на трите принципа на механиката? Ще упражниш знанията си върху видовете сили. Ще си припомниш всички формули и величини. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се