logo

Тест: Равнопроменливи движения. Решаване на задачи. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Свободното падане е равноускорително движение без начална скорост и се извършва с ускорение g\approx 9,8m/s^2.
2
Коя формула изразява закона за скоростта при свободно падане?
3
Движение с постоянно ускорение, при което скоростта намалява, се нарича равноускорително движение.
4
С коя формула можеш да пресметнеш времето за спиране \mathbftcn. на превозно средство?
5
С коя формула можеш да пресметнеш спирачния път scn. на превозно средство?
6
Топка, хвърлена вертикално нагоре, е пример за равнозакъснително движение, което се извършва с ускорение g\approx 9,8 m/s^2.
7
Свържи всеки пример с вида на движението, което извършва тялото.
8
Ако началната скорост на едно превозно средство нарасне 3 пъти, то как ще се измени спирачният му път?
9
Камък за кърлинг се хлъзга по леда с постоянно ускорение a=0,08 m/s^2 и изминава определен път, докато спре. Началната скорост на камъка е vo=2 m/s. Времето за спиране на камъка е tcn.=25s.
10
Трамвай се движи 5 секунди равнозакъснително с ускорение 2 m/s^2, докато спре. Началната скорост на трамвая е 10m/s. Колко е спирачният път scn.?
11
Началната скорост на тяло, което се движи равнозакъснително, е 8 m/s. Ускорението му е 2 m/s^2. Скоростта на тялото след 2s е 4m/s.
12
Метално топче е пуснато да пада свободно без начална скорост от покрива на много висока сграда. Скоростта на топчето след четири секунди е v=4m/s.
  • Приеми, че земното ускорение е g=10m/s^2.
 
13
Котка забелязва, че от корниза на прозореца, намиращ се на 10 m над главата ѝ, започва да пада саксия без начална скорост. С колко секунди разполага котката, за да избегне удара?
  • Приеми, че земното ускорение е g=10 m/s^2.
14
Шайба за хокей се хлъзга по леда с начална скорост 5 m/s и изминава 50 m, докато спре. Определи ускорението на шайбата.
15
Дете изпуска играчка от прозореца на къща. От кой етаж е изпусната играчката, ако тя пада на земята със скорост 9,8 m/s. Височината на един етаж е 3,5 m.
  • Приеми, че земното ускорение е g=9,8m/s^2.

Описание на теста

С онлайн теста по физика за 8. клас върху решаване на задачи от равнопроменливи движения ще се подготвиш по темата. Ще си припомниш и упражниш наученото за скорост, ускорение, както и равномерно, равноускорително, равнозакъснително движения и свободно падане! Тестът ще ти помогне да придобиеш сигурност при подготовката си за училище. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се