logo

Тест: Икономика на България (1944-1956)

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
С края на кое историческо събитие съвпадат промените, които се извършват в България след 9.ІХ.1944 г.?
2
Как се нарича ускореното изграждане на тежката промишленост?
3
При управлението на правителствата на ОФ стопанството на България започва да се децентрализира, но управляващите вземат всички решения за неговото развитие.
4
Идеята на Закона за кооперациите е групирането на земеделските производители, занаятчиите, търговците и строителите в кооперации, за да се изгради икономическата основа на социалистическото общество.
5
Първият петгодишен народностопански план е приет на Петия конгрес на Комуниситическата партия през 1948 г.
6
Какви икономически мерки са залегнали в програмата на Първото правителство на ОФ?
7
С кои действия правителствата на ОФ грубо се намесват в стопанския живот на страната?
8
Втората петилетка продължава ускорената индустриализация, като пренебрегва производството на стоки за потребление.
9
Кой индустриален сектор пръв е национализиран със Закона от декември 1947 г.?
10
При управлението на кои министър-председатели на България се реализира Първият петилетен план?
11
Коя е главната цел, поставена от Петия конгрес на Комунистическата партия?
12
Към какво трябва да се пристъпи, за да се изградят основите на социализма?
13
Свържи същностните черти на тоталитарното общество с примери от България.
14
„Необходимо е чрез индустриализация и електрификация на страната и машинизиране на земеделието да се осигури за 15 – 20 години онова, което други страни при други условия са постигали за цяло столетие.“, Политически отчет на ЦК на БРП (к) пред Петия конгрес, 1948 г.
  • Кои са верните оценки за постановката на Комунистическата партия, съдържаща се в документа?
15
„Национализацията беше една от най-важните стъпки на народнодемократичната власт за преобразуване на капиталистическата собственост в социалистическа.“, Георги Димитров, лидер на БРП (к)
  • Каква е вярната информация според документа?

Описание на теста

Онлайн тестът по история за 10. клас е добра възможност да покажеш знанията си за стопанското развитие на България в периода 1944 - 1956 г. Какви икономически мерки са записани в програмата на Първото правителство на ОФ? Какво е съдържанието на термините индустриализация и национализация и кой е първият стопански сектор, който е одържавен? Знаеш ли какво е "петилетка" и какви задачи решават първата и втората петилетки? Какво знаеш за Петия конгрес на ЦК на БКП и можеш ли да направиш оценка на постановката му за ускорено стопанско развитие на България? Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (3)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се