logo

Тест: Управление на Вълко Червенков. Априлски пленум и смяна на властта

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Култът към личността като обществено явление е характерно само за комунистическите общества.
2
В България за първи път култът към личността се свързва с Вълко Червенков.
3
Кои процеси утвърждават тоталитарната система в България?
4
Съчетаването на позициите - партиен лидер и ръководител на правителството - е израз на сливането на партията и държавата.
5
През коя година окончателно е ликвидирано горянското движение?
6
Какви постове е заемал Вълко Червенков?
7
Подреди в правилен хронологичен ред премиерите от редиците на Комунистическата партия след 9. ІХ.1944 г.
8
Процесът на десталинизация започва в България поради масовото народно недоволство, подкрепено от вътрешнопартийната опозиция.
9
Кои твърдения за ХХ конгрес на КПСС са верни?
10
Защо демократизирането на системата след ХХ конгрес на КПСС е повратен момент за Източния блок?
11
Кои от представените личности НЕ са комунистически лидери?
12
Свържи годините със събитията.
13
Кой изнася основния доклад за решенита на ХХ конгрес на КПСС на Априлския пленум на ЦК на БКП?
  • Запиши името и фамилията на личността без съкращение.
14
„Чл. 72 а Български гражданин, който без разрешение на надлежните органи на властта ... напусне пределите на страната ... се счита за изменник на родината и се наказва със смърт. Чл 72 б Лицата, включително и близките родственици на изменника, които са знаели за готвеното престъпление... се наказват с лишаване от свобода от 5 до 10 години и с глоба до 10 000 лв.“, Закон за изменение и допълнение на Наказателния закон, 1953 г.
  • Кои са верните изводи според документа?
15
  • „Култът към личността придоби чудовищни размери главно поради факта, че Сталин всячески поощряваше възвеличаването на своята персона...“, Никита Хрушчов, ХХ конгрес на КПСС
  • „Вълко Червенков допусна в управлението на държавата методи, които ярко противоречат на принципите в управлението в народната демокрация...“ Владимир Топенчаров, статия, 1956 г.
  • Какви верни изводи следват при съпоставката на двата документа?

Описание на теста

С онлайн теста по история за 10. клас ще провериш и надградиш знанията си за промените в българското общество след преврата от 09.09.1944 г. Кои процеси утвърждават тоталитарната система? За кой партиен ръководител, след Георги Димитров и по подобие на Сталин в СССР, се създава пропаганден публичен образ, известен като култ към личността? Кога започва и кои са причините на процеса на десталинизация в България? Какво знаеш за ХХ конгрес на КПСС и какъв е отзвукът му в България и Източния блок? Кой е основният проблем, обсъждан на Априлския пленум на ЦК на БКП от 1956 г. и кой е основният докладчик? Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се