logo

Тест: Изменение на вътрешната енергия. Решаване на задачи. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
При разширяване газът извършва положителна работа, т.е A'> 0.
2
Външните сили извършват отрицателна работа при свиване на газ, т.е A< 0.
3
Когато газовете се свиват, вътрешната им енергия (1). Когато газовете се разширяват, вътрешната им енергия (2).
  • Кои думи ще поставиш на мястото на числата (1) и (2)?
4
С коя формула се намира работа на външна сила A при разширяване на газ?
5
Първият принцип на термодинамиката може да се изрази математически като \Delta U=Q+A.
6
С дадено количество газ протича процес, при който външни сили извършват положителна работа A=150J. Как се променя обемът на газа при този процес?
7
С дадено количество газ протича процес, при който външни сили извършват отрицателна работа A=-100J. Как се променя обемът на газа при този процес?
8
С дадено количество газ протича процес, при който външни сили извършват работа A=-80J. Колко е работата A' на газа?
9
Газ увеличава обема си с \Delta V=2m^3 при постоянно налягане p=1.10^5Pa. Колко е работата A на външните сили при разширяването на газа?
10
Газ увеличава обема си с \Delta V= 3m^3 при постоянно налягане p=1.10^5Pa. Колко е работата A' на газа?
11
Въздух с обем V1= 4m^3 се свива при постоянно налягане p=1.10^5Pa и достига обем V2= 2m^3. Колко е работата A на външните сили?
12
Въздух с обем V1= 5m^3 се свива при постоянно налягане p=1.10^5Pa и достига обем V2= 2m^3. Колко е работата A' на въздуха?
13
Цилиндър, запълнен с газ, с начална вътрешна енергия U1=3000J. Свиваме газа и извършваме механична работа A= 300J. Едновременно с това го нагряваме и му придаваме количество топлина Q=700J. Колко е вътрешната енергия U2 на газа в края на този процес?
  • Указание: Запиши отговора си като число.
14
Газ, който заема обем V1= 2m^3, се разширява при постоянно налягане p=1,5.10^5Pa, докато обемът му нарасне 4 пъти. Колко е работата A на външните сили и работата A' на газа?
15
Газ с начален обем V1= 2m^3 се разширява при постоянно налягане p=2.10^5Pa. Колко е крайният обем V2 на газа, ако при разшияването газът извършва работа A'= 200kJ?
  • Указание: 1kJ=1000J. Запиши отговора си като число.

Описание на теста

Онлайн тестът по физика за 8. клас ще ти помогне да се подготвиш по темата. Ще тестваш знанията си върху задачи от първи принцип на термодинамиката и намиране на вътрешна енергия на едно тяло. Научи ли как се намира начален или краен обем на газ, след като се е разширил? Каква работа извършва газът? Можеш ли да намериш каква е вътрешната енергия на газ, претърпял свиване и нагряване? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се