logo

Тест: Изменение на вътрешната енергия. Решаване на задачи. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вътрешната енергия се изменя само при топлообмен.
2
С коя формула се намира работа на външна сила A при свиване на газ?
3
Външните сили извършват отрицателна работа при:
4
Външните сили извършват положителна работа при:
5
Кое уравнение изразява математически първия принцип на термодинамиката?
6
В началния момент вътрешната енергия на едно тяло е U1=100kJ, а в крайния момент е U2=40kJ. Колко е изменението на вътрешната енергия?
7
С дадено количество газ протича процес, при който външни сили извършват положителна работа A=100J. Колко е работата A' на газа?
8
С дадено количество газ протича процес, при който газът извършва работа A'= 50J. Колко е работата A на външните сили върху газа?
9
Външни сили свиват газ, при което те извършват работа A= 5J. Колко е изменението \Delta U на вътрешната енергия на газа при този процес, ако газът поглъща 5J топлина?
10
Газ увеличава обема си с \Delta V=0,02m^3 при постоянно налягане p=20000Pa. Колко е работата A' на газа?
11
Подреди правилно частите на изречението, така че да получиш вярно твърдение.
12
Цилиндър с подвижно бутало е запълнен с газ. Буталото действа на газа с постоянна сила F=500N. Колко е работата A на силата F, ако буталото се придвижи надолу с \Delta x= 0,05m?
13
В цилиндър с бутало се намира въздух с налягане p=1.10^5Pa и обем V= 4m^3. Определи работата A на външните сили и работата A' на газа, ако газът се свива при постоянно налягане, докато обемът му намалее 4 пъти.
  • Указание: Запиши отговорите си с числа, като поставиш знак "+" или "-" пред числата.
14
В цилиндър с подвижно бутало с площ s=0,01m^2 се намира газ с налягане p=2.10^5Pa. Колко е работата на външните сили A и работата A' на газа, ако буталото се придвижи с 0,02m надолу (навътре)? Налягането на газа остава постоянно.
  • Указание: Запиши отговорите си с числа, като поставиш знак "+" или "–" пред тях.
15
В цилиндър с подвижно бутало с площ s= 0,01m^2 се намира газ с налягане p=2.10^5Pa . Колко е работата на външните сили A и работата на газа A', ако буталото се придвижи с 0,02m нагоре (навън)? Налягането на газа остава постоянно.
  • Указание: Запиши отговорите си с числа, като поставиш знак "+" или "– " пред тях.

Описание на теста

Онлайн тестът по физика за 8. клас ще ти помогне да се подготвиш по темата. Ще упражниш знанията си върху всичко важно за вътрешната енергия на едно тяло. Ще разбереш дали научи всички формули и зависимости преди да започнеш с решаването на задачи. Научи ли се да пресмяташ работа на външни сили? Как да прилагаш първия принцип на термодинамиката? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (4)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се