logo

Тест: Топлинни машини. Решаване на задачи. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Основните части на всяка топлинна машина са: работно вещество, нагревател и охладител.
2
Коефициентът на полезно действие \eta на топлинна машина се задава:
3
Коефициентът на полезно действие е числено равен на отношението на количеството топлина Q1, приета от нагревателя и количеството топлина Q2, отдадена на охладителя (\eta = \fracQ1Q2 ).
4
Коефициентът на полезно действие на идеална топлинна машина зависи от:
5
Кои от равенствата са верни?
6
Намери коефициента на полезно действие на топлинна машина, която приема от нагревателя количество топлина Q1 = 240 J и за същото време отдавана охладителя количество топлина Q2 = 180 J.
7
Със символа \Delta във физиката се означава:
8
За определено време една топлинна машина приема от нагревателя количество топлина Q1=850kJ и отдава на охладителя количество топлина Q2=624kJ. Колко е полезната работа, извършена от машината?
9
Как се променя коефициентът на полезно действиe \etamax на идеална топлинна машина, ако температурата T1 на нагревателя расте, а температурата T2 на охладителя остава постоянна?
10
Неизползваното от работното вещество количество топлина се предава на околната среда и може да предизвика топлинно замърсяване.
11
Двигател на автомобил с КПД \eta=0.2 за една секунда извършва работа A'=20kJ. Какво количество топлина е получил двигателят от нагревателя за една секунда?
12
Двигател с КПД \eta=0.2 за една секунда извършва 20kJ полезна работа. Какво количество топлина Q2 ще отдаде двигателят на околната среда за това време?
13
Като използваш знанията си за КПД на топлинна машина, отнеси числените стойности към съответната физична величина.
14
Топлинна машина извършва работа A'=250kJ и за същото време отдава на охладителя количество топлина Q2=750kJ. Колко е нейният КПД?
15
Топлинна машина с КПД \eta=0.4 за един цикъл предава на охладителя количество топлина 1500J. Каква полезна работа извършва машината за това време?

Описание на теста

В този тест по физика за 8. клас ще упражниш отново знанията си за топлинните машини, техния принцип на действие, КПД и останалите изучени зависимости. Задачите са още по-разнообразни и малко по-сложни от решаваните досега. Когато се справиш с тях, можеш да бъдеш сигурен, че си овладял това учебно съдържание и заслужаваш висока оценка! Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се