Упражнение: Сила на тежестта и тегло на телата


Описание на упражнението

Онлайн упражнението „Сила на тежестта и тегло на телата“ по физика за 8. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Как се пресмята силата на тежестта? Можете ли да определяте тегло на едно тяло? Разбрахте ли каква е разликата между тегло и маса? Какво представлява реакция на опората? Тестът  ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Принципи на механиката“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с упражнението!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Попълнете празните места в текста, като използвате някои от посочените думи. силата на тежестта, теглото, отблъсква, привлича
5т. 2. Когато тяло с маса m пада свободно, му действа:
5т. 3. Книга е поставена върху хоризонтална опора. Силата, с която книгата натиска опората, се нарича:
5т. 4. Теглото и масата на телата се измерват в килограми.
5т. 5. Тяло е поставено върху хоризонтална опора. Силата, с която опората действа на тялото е:
6т. 6. Свържете частите от изречения така, че за всеки от описаните случаи да посочите действащите сили.
6т. 7. Тяло стои неподвижно върху хоризонтална опора (виж фигурата). Кое твърдение НЕ е вярно за силите, които действат?
6т. 8. Върху шкаф е поставена топка с маса 400 g. Определете силата на тежестта, която действа върху топката. Приемете земното ускорение за 9,8 \fracms^2 . Указание: Основната единица за маса е килограм.
6т. 9. Колко е теглото на тяло с маса 2 500 g, поставено върху земната повърхност? Приемете земното ускорение за 9,8 \fracms^2 . Попълнете празните места в текста, като използвате някои от посочените числа. 2,5 ; 24,5 ; 245 ; 2 500  
6т. 10. Около далечна звезда кръжат планети. На повърхността на една от тях, тяло с маса 20 kg тежи 80 N. Колко е ускорението на свободно падане на повърхността на тази планета?
6т. 11. Човек с маса 80 kg носи на гърба си раница с маса 10 kg. С каква сила човекът натиска върху земята?
6т. 12. Кога се наблюдава безтегловност на Земята?
11т. 13. Имаме две еднакви по размери блокчета - едното е направено от парафин, а другото - от алуминий. Плътността на алуминия е по- голяма от плътността на парафина. Като използвате факта, че масата е равна на плътността по обема и формулата за сила на тежестта, отговорете на кое блокче ще действа по-голяма сила на тежестта? Попълнете празните места в текста, като използвате някои от посочените думи. парафин, алуминий, еднакви, различни
11т. 14. Опората действа вурху двата крака на петел със сили 30 N (виж фигурата). Пресметнете масата на петела. Приемете, че земното ускорение е 9,8 \fracms^2 .
11т. 15. Върху земната повърхност теглото на космически апарат е 20 kN. Колко е теглото на този апарат, ако се намира на повърхността на Юпитер, където ускорението на свободно падане е 2,6 пъти по-голямо от земното ускорение? Масата на космическия апарат е еднаква на Земята и на Юпитер. Приемете земното ускорение за 9,8 \fracms^2 . Попълете празното място в текста с някое от посочените числа. 26 ; 52  

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Родител

12:00 - 18.02.2018

7 ми въпрос немога да го разбера там пише посочете грешния отговор и там верния отговор е теголо се уравновесява с реакция на опората е как това е фрешно като има грешен отговор силана на тежеста и теглото шмат еднаква големина,демек че са еднакви.А пък каде там е посочено това за верен отговор че теглото и реакцията на опората се уравновесяват. Демек това е грешно щото в въпроса пише посочете грешния отговор.
Профилна снимка

Учител на Уча.се

10:49 - 20.02.2018

Здравей, Ани! Тялото действа на опората със сила, наречена тегло. От третия принцип на механиката следва, че опората ще противодейства на тялото с равна по големина и противоположна посока сила, наречена реакция на опората. Следователно е вярно твърдението „Теглото и реакцията на опората са сили на действие и противодействие“. Тези две сили са приложени към различни тела. За да се уравновесят две сили, трябва те да са приложени към едно и също тяло и да са с равна големина. Затова е грешно твърдението „Теглото и реакцията на опората се уравновесяват“. На тялото действат две сили с противоположни посоки: сила на тежестта и реакция на опората. Тъй като тялото е в покой, двете сили се уравновесяват. Следователно е вярно твърдението „Силата на тежестта и реакцията на опората се уравновесяват“. Силата на тежестта се пресмята по формулата G=m.g, но и теглото се пресмята по същия начин: N=m.g. Това означава, че е вярно твърдението „Силата на тежестта и теглото имат еднаква големина“.
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Ученик

16:22 - 05.11.2017

Първи
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.