new-logo

Тест: Сила на тежестта и тегло на телата

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Попълнете празните места в текста, като използвате някои от посочените думи. силата на тежестта, теглото, отблъсква, привлича
2
Когато тяло с маса m пада свободно, му действа:
3
Книга е поставена върху хоризонтална опора. Силата, с която книгата натиска опората, се нарича:
4
Теглото и масата на телата се измерват в килограми.
5
Тяло е поставено върху хоризонтална опора. Силата, с която опората действа на тялото е:
6
Свържете частите от изречения така, че за всеки от описаните случаи да посочите действащите сили.
7
Тяло стои неподвижно върху хоризонтална опора (виж фигурата). Кое твърдение НЕ е вярно за силите, които действат?
8
Върху шкаф е поставена топка с маса 400 g. Определете силата на тежестта, която действа върху топката. Приемете земното ускорение за 9,8 \fracms^2 . Указание: Основната единица за маса е килограм.
9
Колко е теглото на тяло с маса 2 500 g, поставено върху земната повърхност? Приемете земното ускорение за 9,8 \fracms^2 . Попълнете празните места в текста, като използвате някои от посочените числа. 2,5 ; 24,5 ; 245 ; 2 500  
10
Около далечна звезда кръжат планети. На повърхността на една от тях, тяло с маса 20 kg тежи 80 N. Колко е ускорението на свободно падане на повърхността на тази планета?
11
Човек с маса 80 kg носи на гърба си раница с маса 10 kg. С каква сила човекът натиска върху земята?
12
Кога се наблюдава безтегловност на Земята?
13
Имаме две еднакви по размери блокчета - едното е направено от парафин, а другото - от алуминий. Плътността на алуминия е по- голяма от плътността на парафина. Като използвате факта, че масата е равна на плътността по обема и формулата за сила на тежестта, отговорете на кое блокче ще действа по-голяма сила на тежестта? Попълнете празните места в текста, като използвате някои от посочените думи. парафин, алуминий, еднакви, различни
14
Опората действа върху двата крака на петел със сили 30 N (виж фигурата). Пресметнете масата на петела. Приемете, че земното ускорение е 9,8 \fracms^2 .
15
Върху земната повърхност теглото на космически апарат е 20 kN. Колко е теглото на този апарат, ако се намира на повърхността на Юпитер, където ускорението на свободно падане е 2,6 пъти по-голямо от земното ускорение? Масата на космическия апарат е еднаква на Земята и на Юпитер. Приемете земното ускорение за 9,8 \fracms^2 . Попълете празното място в текста с някое от посочените числа. 26 ; 52  

Описание на теста

Онлайн тестът „Сила на тежестта и тегло на телата“ по физика за 8. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Как се пресмята силата на тежестта? Можете ли да определяте тегло на едно тяло? Разбрахте ли каква е разликата между тегло и маса? Какво представлява реакция на опората? Тестът  ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Принципи на механиката“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (9)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се