logo

Тест: Сила на тежестта и тегло на телата

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Силата на тежестта е гравитационна сила, с която Земята (или друго космическо тяло) привлича телата, намиращи се близо до нейната повърхност.
2
Когато тяло с маса m пада свободно, му действа:
3
Книга е поставена върху хоризонтална опора. Силата, с която книгата натиска опората, се нарича:
4
Ако тяло е поставено върху хоризонтална опора, то силата на тежестта G, теглото P и реакцията на опората N са равни по големина.
5
Тяло е поставено върху хоризонтална опора. Силата, с която опората действа на тялото, е:
6
Свържи частите от изреченията така, че за всеки от описаните случаи да посочиш действащите сили.
7
Тяло стои неподвижно върху хоризонтална опора (виж фигурата). Кое твърдение НЕ е вярно за силите, които действат?
8
Върху шкаф е поставена топка с маса 0,4 kg. Определи силата на тежестта, която действа върху топката. Приеми земното ускорение за 9,8 \fracms^2 .
9
Колко е теглото на тяло с маса 2 500 g, поставено върху земната повърхност? Приеми земното ускорение за 9,8 \fracms^2 .
  • Указание: Запиши отговорите си като десетична дроб. Използвай, че 1 kg = 1000 g.
10
Около далечна звезда кръжат планети. На повърхността на една от тях, тяло с маса 20kg тежи 80N. Колко е ускорението на свободно падане на повърхността на тази планета?
11
Човек с маса 80 kg носи на гърба си раница с маса 10 kg. С каква сила човекът упражнява натиск върху земята?
  • Приеми g=9,8^m/s^2.
12
Правилно ли е да се каже, че теглото на петел е 4 kg?
13
Имаме две еднакви по размери блокчета - едното е направено от парафин, а другото - от алуминий. Плътността на алуминия е по-голяма от плътността на парафина. Като използваш факта, че масата е равна на плътността по обема и формулата за сила на тежестта, отговори на кое блокче ще действа по-голяма сила на тежестта?
  • Попълни празните места в текста, като използваш някои от посочените думи: парафин, алуминий, еднакви, различни.
14
На Луната тяло с маса 6 kg има тегло 10 N. Колко е на Луната теглото на тяло с маса 9 kg?
15
Върху земната повърхност теглото на космически апарат е 20 kN. Колко е теглото на този апарат, ако се намира на повърхността на Юпитер, където ускорението на свободно падане е 2,6 пъти по-голямо от земното ускорение? Масата на космическия апарат е еднаква на Земята и на Юпитер. Приеми земното ускорение за 9,8 \fracms^2 .
  • Попълни празното място в текста с някое от посочените числа: 26 ; 52.

Описание на теста

С онлайн теста по физика за 8. клас ще се подготвиш по темата. Научи ли какво представлява силата на тежестта и има ли нещо общо с теглото? Разбра ли, че тегло и маса не са едно и също нещо? Какво представлява силата реакция на опората и коя е нейната противодействаща сила? Има ли силата на тежестта от своя страна противодействаща сила според третия принцип на механиката? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се