logo

Тест: Българското стопанство от Освобождението до войните

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В края на ХІХ и началото на ХХ век България оползотворява възможностите на Първата индустриална революция, но изостава от Втората.
2
Как се нарича политиката на държавна подкрепа за развитието на местното производство?
3
Ниската степен на модернизация не позволява на селското стопанство да стане конкурентноспособно.
4
Кога е приет първият закон за развитие на народната промишленост?
5
Дребните и средни земеделски стопанства и запазване на традиционните методи на обработка спъват модернизацията на земеделието.
6
Какво е състоянието на българското стопанство след Освобождението?
7
Какво е състоянието на селското стопанство след оземляването на селяните след Освобождението?
8
Кои твърдения са верни?
9
Кои са направленията в стратегията на Стефан Стамболов за държавен протекционизъм?
10
В резултат на успешната стопанска политика през 1909 г. България се доближава по показателите производство и стокооборот на глава от населението до най-развитите страни.
11
Какви промени във финансовия сектор настъпват в началото на ХХ век?
12
Какви промени настъпват в земеделието в резултат на стопанската политика на модернизация?
13
Каква информация дава диаграмата?
14
„1. Стражарите и разсилните се обличат с местни вълнени платове. 2. За войниците всички дрехи, които се произвеждат в страната, се правят изключително от местен материал...“ - Закон за развитие на народната промишленост, 22. 12. 1883 г.
  • Каква информация се съдържа в документа?
15
„Чл. 1 Всеки, който ... отвори фабрика...с капитал от 25 хил. лева, или употребява 20 работници най-малко...Чл. 3 Машините, които се внасят от странство ... се освобождават от мито...Чл. 5 Произведенията от тия фабрики се предпочитат от чуждите за държавни и общински нужди ...“, Закон за насърчение на месната индустрия, 1895 г.
  • Каква информация се съдържа в документа?

Описание на теста

Онлайн тестът по история за 10. клас е добра възможност да покажеш знанията си за стопанското развитие на България от Освобождението до Балканските войни. Кога е приет първият закон за развитие на народната промишленост? Какво е протекционизъм и с кой политик се свързва неговото приложение в стопанската практика? Кои са направленията в стратегията на Стефан Стамболов за държавен протекционизъм и как Константин Стоилов я продължава? Какви промени настъпват във финансовия сектор? Можеш ли да направиш анализ на статистическите данни за развитието на индустрията в България в края на ХІХ и началото на ХХ век? Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (4)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се