logo

Тест: Глаголът съм (sein) в минало време (Präteritum)

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В кои три изречения, сказуемото (т.е. спрегнатият глагол "sein") е в минало време (Präteritum)?
2
В кои две изречения, сказуемото (т.е. спрегнатата форма на глагола "sein") не е в минало време (Präteritum)?
3
Попълнете формите за единствено число на глагола "sein" в минало време (Präteritum):
4
Попълнете формите за множествено число на глагола "sein" в минало време (Präteritum):

5
Кои форми за минало време (Präteritum) на глагола "sein" съвпадат?
6
Кой е правилният превод на български език на следното изречение: "Meinе Deutschlandreise war sehr interessant." -"Пътуването ми в Германия ... много интересно."
7
Попълнете липсващата форма за минало време (Präteritum) на глагола "sein":
8
Попълнете липсващата форма на глагола "sein" в минало време (Präteritum):
9
Попълнете подходящата форма на глагола "sein" в минало време (Präteritum):
10
Попълнете подходящата форма на глагола "sein" в минало време (Präteritum):
11
Попълнете подходящата форма на глагола "sein" в минало време (Präteritum):
12
Свържете изреченията:
13
Попълнете в изреченията формата ist (Präsens) или формата war (Präteritum). Ако са възможни и двете форми, попълнете ist/war.
14
В текст 1 глаголните форми са в сегашно време (Präsens). Поставете същите глаголни форми в текст 2, но в минало време (Präteritum). Text 1: Alle Gäste sind schon da. Die Musik ist laut und die Party ist lustig. Nur Erich und Laura sind nicht da. Vielleicht sind sie krank.
15
В текст 1 всички глаголни форми са в сегашно време (Präsens). Попълнете същите глаголни форми в текст 2, но този път в минало време (Präteritum). Text 1: Im Sommer bin ich oft bei meinen Großeltern auf dem Land. Das Haus von Opa und Oma ist klein und schön. Den ganzen Tag sind wir im Garten. Meine Oma ist eine sehr gute Köchin und ihre Speisen sind immer sehr lecker.

Описание на теста

С онлайн теста  "Глаголът съм в минало време" ("Das Verb sein im Präteritum") ще повторим и затвърдим всички форми за единствено и множествено число на глагола sein. Ще упражним разликите между формите на глагола "sein" за минало време (Präteritum) и формите за сегашно време (Präsens).  Ще добием увереност, че не само разпознаваме миналото време на този важен глагол, но и че можем да го употребяваме с лекота. Тествайте знанията си и бъдете отличници! Онлайн тестът по немски език е подходящ за ниво А1 (Anfänger).

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (60)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се