logo

Тест: Трети принцип на механиката

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Третият принцип на механиката е формулиран от:
2
Какви са посоките на силите при взаимодействие на две тела?
3
Силите на действие и противодействие винаги са с еднаква големина.
4
Силата на действие и силата на противодействие могат да се заменят с равнодействаща сила.
5
Попълни вярно празните места в текста така, че да получиш вярната формулировка на третия принцип на механиката. Използвай някои от посочените думи: посока, скорост, ускорение, големина.
6
Ако големината на действащата сила е 5N, то големината на противодействащата сила е:
7
Какво се получава при стрелба с пушка?
8
Когато хвърлиш гумено топче към стената, то се връща обратно. В момента на сблъсъка:
9
Върху топчетата от схемата са приложени две сили с еднакви големини и противоположни посоки. Уравновесяват ли се тези сили?
10
Масата на Слънцето е 330 000 пъти по-голяма от масата на Земята. Слънцето привлича Земята с гравитационна сила F1. С каква гравитационна сила F2 Земята привлича Слънцето?
11
Боксьор с маса 60 kg удря със сила 900 N боксова круша с маса 20 kg. Колко нютона е големината на силата, с която крушата противодейства на боксьора по време на удара?
12
Кои тела използват реактивно движение?
13
Ракета се движи по орбита около Земята с определена скорост. Може ли тя да се ускори?
14
Земята привлича Луната с гравитационна сила F1=2.10^20N. Масата на Луната е 81 пъти по-малка от масата на Земята. Вярно ли е, че Луната привлича Земята със същата по големина сила, т.е F2=F1=2.10^20N и е противоположна по посока?
15
На фигурата е показан положителен електричен заряд А с големина 3q, който действа с електрична сила F1=2.10^-4N на заряд В с големина q. Определи големината и посоката на електричната сила F2, с която зарядът В действа на заряда А? Какъв е знакът на заряда В?
  • На кой ред са посочени правилните отговори на всички въпроси?

Описание на теста

С онлайн теста по физика за 8. клас върху трети принцип на механиката ще се подготвиш по темата. Разбра ли как се описва взаимодействието между две тела чрез действаща и противодействаща сила? Научи ли най-важните особености на силите на действие и противодействие? А формулировката на третият принцип на механиката със сигурност я знаеш, защото е в пълна сила и в живота ни. Можеш ли да откриваш приложения на третият принцип?  Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се