Упражнение: Полупроводникови прибори


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по физика и астрономия за 9 клас „Полупроводникови прибори“ ще затвърдите знанията си и ще задълбочите разбирането си за природата на явлението електричен ток на границата на две области с различна проводимост в полупроводника: p-n преход. Ще научите за механизма на протичане на електричния ток на границата между две области с различна проводимост в един и същ полупроводников кристал и многобройните приложения на явлението електричен ток в полупроводник. Ще имате възможността да разграничавате видовете полупроводникови прибори и приложенията им. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Какво наричаме p-n преход?
5т. 2. В областта на p-n прехода могат да бъдат открити както донорни, така и акцепторни атоми. Вярно ли е това?
5т. 3. По колко начина могат да се свързват полупроводниковите диоди в електрическите вериги? Кои са те?
5т. 4. Какво наричаме транзистор?
5т. 5. Интегрална схема наричаме:
6т. 6. Свържете правилно схемното означение на елементите от електрическа верига с наименованията им.
6т. 7. В електрическите вериги много често транзисторите се използват, за да се управляват големи токове чрез:
6т. 8. Кои полупроводникови прибори позволиха днес да можем да носим цял компютър в джоба си?
6т. 9. През кои от изводите на транзистора протича усиленият в самия транзистор електричен ток?
6т. 10. Светодиодите са полупроводникови прибори, в които става преобразуване на електрическата енергия в светлинна при права посока на свързване на p-n прехода. В резултат на кое явление това е възможно?
6т. 11. При права посока на свързване ширината на p-n прехода не се променя. Вярно или грешно е твърдението?
6т. 12. Какви по знак електрични заряди има в областта на p-n прехода, когато той НЕ е свързан към източник на ЕДН?
11т. 13. На фигурата е показан схемният знак на полупроводников диод. Стрелката показва посоката, в която тече токът през диода (от А към B - права посока).
  • Кое от следните твърдения не е вярно?
11т. 14. Защо при обратна посока на свързване на диода в електрическата верига, p-n преходът му действа като прекъсвач?
  • Попълнете липсващите думи.
11т. 15. Във фотоволтаичните панели /слънчевите батерии/ става преобразуване на слънчевата енергия в електрическа. Как трябва да се свържат тези полупроводникови прибори в електрическата верига, за да е възможно това и те да играят ролята на източници на ЕДН?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Студент

22:23 - 10.07.2018

Възможно ли е да имате грешка в 11сти въпрос?
Профилна снимка

Учител на Уча.се

14:23 - 13.07.2018

Здравей, Пиер! При право свързване започва насрещно движение на електроните и дупките към границата на прехода. Вследствие на тяхната рекомбинация (неутрализиране) дебелината на контактния слой намалява.
+1
Профилна снимка

Студент

22:07 - 13.07.2018

Мерси!
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.