new-logo

Тест: Полупроводникови прибори

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Какво наричаме p-n преход?
2
В областта на p-n прехода могат да бъдат открити както донорни, така и акцепторни атоми. Вярно ли е това?
3
По колко начина могат да се свързват полупроводниковите диоди в електрическите вериги? Кои са те?
4
Какво наричаме транзистор?
5
Интегрална схема наричаме:
6
Свържете правилно схемното означение на елементите от електрическа верига с наименованията им.
7
В електрическите вериги много често транзисторите се използват, за да се управляват големи токове чрез:
8
Кои полупроводникови прибори позволиха днес да можем да носим цял компютър в джоба си?
9
През кои от изводите на транзистора протича усиленият в самия транзистор електричен ток?
10
Светодиодите са полупроводникови прибори, в които става преобразуване на електрическата енергия в светлинна при права посока на свързване на p-n прехода. В резултат на кое явление това е възможно?
11
При права посока на свързване ширината на p-n прехода не се променя. Вярно или грешно е твърдението?
12
Какви по знак електрични заряди има в областта на p-n прехода, когато той НЕ е свързан към източник на ЕДН?
13
На фигурата е показан схемният знак на полупроводников диод. Стрелката показва посоката, в която тече токът през диода (от А към B - права посока).
  • Кое от следните твърдения не е вярно?
14
Защо при обратна посока на свързване на диода в електрическата верига, p-n преходът му действа като прекъсвач?
  • Попълнете липсващите думи.
15
Във фотоволтаичните панели /слънчевите батерии/ става преобразуване на слънчевата енергия в електрическа. Как трябва да се свържат тези полупроводникови прибори в електрическата верига, за да е възможно това и те да играят ролята на източници на ЕДН?

Описание на теста

С онлайн теста по физика и астрономия за 9 клас „Полупроводникови прибори“ ще затвърдите знанията си и ще задълбочите разбирането си за природата на явлението електричен ток на границата на две области с различна проводимост в полупроводника: p-n преход. Ще научите за механизма на протичане на електричния ток на границата между две области с различна проводимост в един и същ полупроводников кристал и многобройните приложения на явлението електричен ток в полупроводник. Ще имате възможността да разграничавате видовете полупроводникови прибори и приложенията им. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (7)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се