logo

Тест: Задачи върху водни разтвори на киселини, основи и соли

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Посочете грешното уравнение, изразяващо дисоциация:
2
С уравнението H2SO4--> 2H^++SO4^2^- е изразена дисоциация на:
3
Съединението, което във воден разтвор се дисоциира по уравнението Ba(OH)2--> Ba^2^++2OH^-, е:
4
Водните разтвори на киселините имат рН>7.
5
Водният разтвор на натриева основа има рН:
6
Посочете уравнението, което вярно изразява дисоциацията на сероводородната киселина:
7
Дисоциацията на слабите електролити е обратим процес и в уравнението се записва с две противоположно насочени стрелки <-->.
8
Допълнете липсващите символи в уравненията като използвате част от дадените числа:
  • 4,8,2,3,6
9
В разтвор е установено наличието на Zn^2^+, Na^+, Cl^-, SO4^2^- йони. При дисоциация на кои соли са получени?
10
Кое от дадените вещества НЕ променя цвета на фенолфталеина в малиновочервен?
11
Според продуктите на дисоциацията класифицирайте веществата, като свържете правилно.
12
В училищната лаборатория 8 Б клас провежда лабораторно упражнение. На масата има водни разтвори на NaOH, HCl, NH4OH и Ca(OH)2.
  • Кой от разтворите има pH<7?
13
Попълнете липсващите символи и цифри в уравненията (използвайте латиница, арабски цифри и математически символи).
14
Свържете продуктите на дисоциация на веществата с рН, което ще имат водните им разтвори.
15
Разтворът на FeCl3  се използва в електрониката при производството на печатни платки - изделия, върху които се запояват електронните елементи (интегрални схеми, резистори и т.н.).
  • В разтвор на 3 mol FeCl3 има:

Описание на теста

Още един забавен онлайн тест по химия за 8. клас на тема "Задачи - киселини, основи и соли", чрез което ще провериш притежаваш ли нужните знания и умения, които трябва да имаш в края на урока "Киселини, основи, соли". Задачите в теста проверяват обобщените знания по тази тема, а именно: знаеш ли как се дисоциират киселините, основите и солите във воден разтвор; умееш ли да изразяваш дисоциацията на тези съединения чрез химични уравнения; какво е рН на съответния воден разтвор и как се променят универсалният индикатор, лакмусът и фенолфталеинът в кисела и основна (алкална) среда.  Всичко това ще провериш с този тест, както и ще се подготвиш за отлична оценка при изпитване в училище.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се