new-logo

Тест: Подготовка за входно ниво - Have got. There is и There are

Тест

С този онлайн тест по английски език за 4. клас на тема “Подготовка за входно ниво - Have got. There is и There are” ще преговорите важни знания от 3. клас. В теста са включени have got и has got, с който казваме, че някой притежава нещо. Не забравяйте, че при тях има капани при he, she и it. Ще упражните и безличните конструкции There is и There are, с които казваме, че някъде се намира нещо. Не забравяйте колко е важно да разпознавате за отличен единствено (singular) и множествено число (plural). Ще затвърдите some и any, както и важни предлози за място (prepositions of place) като in (в, във), on (на, върху), next to (до), between (между), under (под), behind (зад). Успех!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Попълнете правилото с have got и has got:
2
Попълнете правилото с There is и There are:
3
Изреченията “She has got a car.” и “There is a car.” означават едно и също.
4
Попълнете правилото със some и any:
5
Свържете предлозите със значенията им:
6
Свържете, за да образувате правилни изречения:
7
Довършете изречението:
  • Mary ________ a cat.
8
Довършете изречението:
  • We _______ coffee.
9
Довършете изречението:
  • __________ a big tree.
10
Свържете, за да образувате правилни изречения:
11
Свържете, за да образувате правилни изречения:
12
Попълнете изреченията с on, between, next to и behind.
  • Пример: The apple is  on  the desk.
13
Попълнете изреченията. Използвайте some и any.
  • Пример: There is  some  juice in the jug.
  • There aren’t  any  eggs on the table.
14
Довършете изреченията с has got, haven’t got и hasn’t got.
15
Довършете изреченията с There is, There are, There isn’t и There aren’t.
  • Пример:  There is  a vase.
  •  There isn’t  a book.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (34)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се