new-logo

Тест: Подготовка за входно ниво - Местоимения. Глаголът СЪМ

Тест

С този онлайн тест по английски език за 4. клас на тема “Подготовка за вхoдно ниво - Местоимения. Глаголът СЪМ” ще преговорите всичко от видео урока. Включени са личните местоимения (personal pronouns) I (аз), you (ти, вие), he (той), she (тя), it (то), we (ние), they (те), както и двата вида притежателни местоимения (possessive adjectives, possessive pronouns) my, mine, your, yours, his, her, hers, its, our, ours, their, theirs. Ще обърнем специално внимание и на важния глагол СЪМ (to be) am, is, are с неговите положителни (positive), отрицателни (negative) и въпросителни изречения (questions). Упражнете се, попълнете пропуските си и се радвайте на отлични оценки! Успех!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Попълнете личните местоимения на правилните места. Използвайте I, You, We, They, He, She, It.
2
Свържете правилно местоименията със значенията им:
3
Свържете правилно местоименията със значенията им:
4
My и mine означават едно и също нещо - мой, моя, мое или мои. Различават се по това, че обикновено пишем mine в края на изречението, а my точно преди това, за което казваме, че е мое.
  • Пример: This is my T-shirt.
  • This T-shirt is mine.
5
Попълнете глагола СЪМ (am, is и are) на правилните места:
6
С кое лично местоимение е правилно да заместите думите? Използвайте he, she, it, we, you, they.
7
Довършете изречението:
  • She is Ann. _______ is a doctor.
8
Свържете правилно изреченията:
9
Свържете правилно изреченията:
10
Довършете изречението:
  • This is ________ milk.
11
Довършете изречението:
  • The new house is ______ .
12
Свържете, за да образувате изречения:
13
Свържете, за да образувате изречения:
14
Попълнете текста с местоименията: I, my, mine, he, we,our.
15
Попълнете текста с формите на глагол СЪМ - am, is, are, isn’t, aren’t.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (55)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се