logo

Тест: Изобарен процес

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Топлинен процес, при който налягането остава постоянно, се нарича:
2
Законът при изобарен процес може да се запише във вида:
3
При температура, равна на абсолютната нула \mathbfT= 0K, обемът на идеалния газ става равен на нула \mathbfV= 0m^3^ .
4
Изобарният процес, както и другите изопроцеси се изпълняват точно само за реален газ.
5
Във VT - диаграма правата линия, изобразяваща графично изобарния процес, се нарича:
6
При изобарен процес абсолютната температура на идеален газ нараства 2 пъти. Как се изменя обемът на газа?
7
При изобарен процес абсолютната температура на идеален газ намалява 4 пъти. Как се изменя обемът на газа?
8
На фигурата е показан съд, в който е затворен газ чрез подвижно бутало. Съдът се нагрява на котлон и буталото се премества нагоре, а налягането остава равно на атмосферното. Кое уравнение се отнася за процеса, който се извършва с газа?
9
Газ се намира в колба, съединена с дълга хоризонтална стъклена тръбичка. В тръбичката има капка живак, която плътно затваря въздуха, намиращ се в колбата. Какво ще стане, ако обхванем с ръка колбата?
10
На графиката са представени четири изобари на газ. Кой процес се извършва при най-голямо налягане?
11
Обемът на газ, в който протича изобарен процес, се увеличава два пъти ( \mathbfV2= \mathbf2.\mathbfV1). Какво е отношението между температурите на газа в началното и крайното състояние?
12
Как се променят обемът V, налягането p и температурата T при процеса с идеален газ, показан на pV - диаграмата?
13
Дадено количество идеален газ се намира при температура \mathbfT1= \mathbf300K и заема обем \mathbfV1= \mathbf3\mathbfm^3 . С газа се извършва изобарен процес, при който температурата нараства и става \mathbfT2= \mathbf400K. Определи обема \mathbfV2 на газа в края на процеса.
  • Указание: Запиши отговора си като число.
14
В цилиндър с подвижно бутало се намира газ с обем \mathbfV1= \mathbf2\mathbfL и температура \mathbf\mathbfT1= \mathbf200\mathbfK. Газът се разширява изобарно и обемът му става \mathbfV2= \mathbf3\mathbfL. Колко е крайната температура \mathbfT2 на газа?
  • Указание: Запиши отговора си като число.
15
При изобарен процес температурата нараства с 100 K, а обемът на газа се увеличава 1,5 пъти. Намери началната температура \mathbfT1 на газа.
  • Указание: Запиши отговора си като число.

Описание на теста

Онлайн тестът по физика за 8. клас ще ти помогне да се подготвиш по темата. Ще тестваш знанията си върху изобарен процес. Научи ли коя величина остава постоянна при изобарен процес? Ще провериш дали разбра по какъв закон се променят обемът и температурата? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се