logo

Тест: Сложни съществителни имена. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Основното съществително име в думите Tischtennis и Tischtennisspieler е Tennis.
2
Съществителните имена Obstgarten и Kindergarten имат една и съща основна дума.
3
В думите Apfelkuchen, Schokoladenkuchen и Käsekuchen - Apfel, Schokolade и Käse поясняват основната дума Kuchen.
4
Значението на съставното съществително име (например Schwarzfahrer и Schwarzbrot) разпознаваме винаги от значенията на съставните части.
5
Посочете сложните съществителни имена, съдържащи някакъв свързващ елемент.
6
Свържете значенията на български и немски език.
7
Свържете изображенията и съществителните имена.
8
Образувайте сложни съществителни имена от дадените думи. Напишете определителния член и множественото число на новите думи.
 • Речник
 • das Zimmer,- стая
 • der Lehrer,- учител
 • die Pflanze,-n растение
9
Образувайте сложни съществителни имена, като при всички тях използвате свързващия елемент -s-.. Поставете и определителния член.
 • Речник
 • der Liebling,-e любимец
 • die Redaktion,-en редакция
 • der Chef,-s шеф
 • das Essen, o.Pl. ядене
10
Използвайте думата das Brot, за да образувате сложни съществителни имена.
 • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
11
Свържете значенията на български и немски език.
12
Свържете частите на сложните съществителни имена.
13
Посочете правилния превод - А. или В.
14
Образувайте сложни съществителни имена, като вписвате и определителния им член.
 • Речник
 • das Spiel, -e игра
 • der Film,-е филм
 • die Musik, o.Pl. музика
 • der Garten, die Gärten градина
 • der Ball, die Bälle топка
 • die Blume,-n цвете
15
Как се казва на немски? Преведете думите и впишете определителния член.

Описание на теста

Как образуваме сложни съществителни имена? Превеждат ли се и каква е ролята на -s-, -es-, -en-,-er-,-e- между частите на сложните съществителни имена? Какво означават Schwarzfahrer, Zungenbrecher, Eselsbrücke и може ли да разпознаем значението на една дума, ако познаваме съставните й части? Има ли разлика между думи като Obstgarten и Gartenobst? Как се нарича произведението на Моцарт - "Eine kleine Nachtmusik" или "Eine kleine Musiknacht"? Проврете знанията си с онлайн теста по немски език за ниво А1 "Сложни съществителни имена - част 2" ("Zusammengesetzte Substantive/Nomen - Teil 2").

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се