logo

Тест: Изохорен процес

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Термодинамични параметри са:
2
Изопроцесите са топлинни процеси, при които една от трите величини (обем, налягане, температура) е постоянна, а другите две се променят.
3
Кой процес се нарича изохорен?
  • Процес, който протича при:
4
Законът при изохорен процес може да се запише във вида:
5
В pT-диаграма правата линия, изобразяваща изохорния процес, се нарича изохора.
6
На графиките е показана зависимостта на налягането на идеален газ от абсолютната температура за различни процеси. На коя графика е представен изохорен процес?
7
Как се изменя налягането на идеален газ с постоянен обем при намаляване на температурата му 4 пъти?
8
При изохорен процес дадена маса газ получава 10kJ количество топлина. Колко е изменението на вътрешната енергия на газа?
9
При изохорен процес налягането на идеален газ нараства 3 пъти. Как се изменя температурата на газа?
10
На фигурата е показана електрическа лампа с нагряваща се нишка. Стъкленият ѝ балон е пълен със смес от газове.
  • Вярно ли е, че след изключване на лампата, светила дълго време, протича изохорен процес, а температурата и налягането намаляват?
 
11
Свържи съответните части, за да получиш правилни изречения.
12
Как се променят обемът V, налягането p и температурата T при процеса с идеален газ, показан на pV - диаграмата?
13
На pT - диаграма са показани две различни изохори. Изохората, която съответства на (1) обем, лежи под изохората, която съответства на (2) обем. Кои думи ще поставиш на мястото на числата (1) и (2)?
14
При изохорно нагряване на дадено количество идеален газ налягането на газа нараства 2 пъти (\mathbfp2=\mathbf2.p1), а температурата му се повишава с 10 К (\mathbfT2=\mathbfT1+\mathbf10). Колко е началната температура \mathbfT1 на газа?
  • Запиши на празното място отговора с цяло число.
15
При температура \mathbfT1=\mathbf300K идеален газ има налягане \mathbfp1=\mathbf100kPa. Колко е налягането \mathbfp2 на газа при температура \mathbfT2= \mathbf360K? С газа се извършва изохорен процес.
  • На празното място запиши отговора с цяло число.

Описание на теста

Онлайн тестът по физика за 8. клас ще ти помогне да се подготвиш по темата. Ще тестваш знанията си върху изохорен процес. Научи ли какво представлява изохорният процес? Разбра ли каква е зависимостта между налягането и температурата при изохорен процес? Можеш ли да разпознаваш графиката на този процес? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (6)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се