logo

Тест: Езикови особености на официално-деловия стил

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кое твърдение може да се отнесе до официално-деловия стил?
2
Какво НЕ трябва да притежават официално-деловите текстове?
3
Думите и изразите, които се използват като готови езикови единици в повтарящи се комуникативни ситуации, се наричат перифрази.
4
Коя морфологична особеност НЕ е характерна за официално-деловите текстове?
5
Езикът на официално-деловите текстове се отличава с многообразие на изразните средства.
6
Официално-деловият стил се отличава от останалите функционални стилове по:
7
При четенето на официално-делови текстове не трабва да се допускат двусмислици.
8
Официално-деловите текстове са с висока степен на стандартизиране.
9
Кои твърдения за официално-деловите документи са верни?
10
Официално-деловият стил се използва в:
11
Подборът на езикови средства в официално-деловите текстове не се съобразява с техните функции.
12
От предложените думи избери подходящите, за да допълниш изречението:
  • прякото, непрякото, конкретни, преносни
13
Попълни липсващата дума.
14
Попълни липсващата дума.
15
Попълни липсващите думи.

Описание на теста

С теста по български език за 9. клас върху езиковите особености на официално-деловия стил ще си припомниш кои са неговите особености, които го различават от останалите функционални стилове на речта... Ще започнеш с лексикалните му белези, после ще обобщиш кои са морфологичните му черти и после - кои са синтактичните му особености. След като направиш теста, ще си изяснил всичко за подбора на езиковите средства в официално-деловите текстове.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (6)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се