logo

Тест: Съгласни. Удвояване

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
При образуване на формите за женски род, среден род и множествено число на прилагателни имена от мъжки род, завършващи на -ЕН, -ИН, -АН, винаги пишем двойно -НН-.
2
Двойно -ТТ- се пише при наречия, образувани от предлога ОТ + наречие, което започва с Т.
3
Предлозите В и С се пишат като ВЪВ и СЪС в случаите, в които стоят пред думи, започващи съответно с [в], [ф] и [с], [з].
4
Когато представката на думата завършва със същата съгласна, с която започва коренът ѝ, едната съгласна изпада, за да се избегне удвояване.
5
При думите от чужд произход НЕ се срещат двойни съгласни.
6
Посочи реда със сгрешената дума.
7
В кой ред НЕ е допусната грешка?
8
Постави правилно изписаната дума в празното поле.
  • (1) гравитационното/гравитационото, (2) леност/ленност, (3) животта/живота
9
Посочи изречението, в което НЕ е допусната грешка.
10
В кое изречение е допусната грешка?
11
Постави правилно написаната дума.
  • (1) беззаконие/безаконие, (2) поддържам/подържам, (3) беззащитен/безащитен
12
В кое изречение НЕ е допусната грешка?
13
Попълни правилно празните места.
14
Попълни празните места в правилото.
15
Попълни празните места в правилото.

Описание на теста

Провери какво научи за удвояването на съгласни от видео урока по български език за 10. клас, като направиш този онлайн тест! При какви условия се удвояват З и Д? Кога пишеш двойно Н и кога не трябва да го правиш? Има ли думи от чужд произход, които запазват двойните си съгласни? Изгледай видео урока и затвърди знанията си с теста! Бъди номер едно в час!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (8)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се