Упражнение: Съществителни имена от женски род - част 3


Описание на упражнението

Какво знаете за съществителните имена (Nomen, Substantive), образувани с наставките -ie, -ion, -tion, -ur, -ik, -anz, -enz (weibliche/feminine Endungen/Nachsilben)? Как се пишат на немски думи като химия, теория, дискусия, нация, толерантност? Професия или област на знанието обозначаваме с думи като Politik, Informatik, Mathematik? Как се пише "реакция" - Reaktion или Reakzion? Тествайте знанията си за образуване и род на съществителните имена, както и правописните си умения с онлайн упражнението по немски език за ниво А2 "Съществителни имена от женски род - част 3".

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кое от изброените съществителни имена НЕ е от женски род?
5т. 2. Кое от изброените съществителни имена НЕ е от женски род?
5т. 3. Кои съществителни имена са написани правилно?
5т. 4. Свържете с правилната наставка -anz или -enz.
5т. 5. Кои редове съдържат само думи за области на знанието?
6т. 6. Кое съществително име е написано грешно?
6т. 7. Кои съществителни имена са написани грешно?
6т. 8. Свържете правилно.
6т. 9. Свържете примерите с еднакви наставки.
6т. 10. На кой ред всички думи са образувани с наставка за женски род?
6т. 11. Кои съществителни имена имат грешно множествено число?
6т. 12. Свържете частите на изреченията.
11т. 13. Преведете думите.
11т. 14. Напишете формите за множествено число.
11т. 15. Изберете подходящото съществително име и го напишете на празните места в изреченията.
  • Chemie, Region, Diskussion, Natur, Mathematik, Musiker, Physiker, Konferenz, Musik

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!