Упражнение: Съществителни имена от женски род - част 2


Описание на упражнението

От кой род са съществителни имена, образувани с наставките -ei, -schaft, -in? От женски род ли е съществителното име Ei (яйце)? Имената на кои страни са от женски род? Кои съществителни имена образуват множественото си число с окончанието -nen? Какво означават думи като Bereitschaft, Mannschaft, Konditorei, Schweinerei, Äffin? Тествайте знанията си за образуването, рода и значението на съществителните имена с онлайн упражнението по немски език за ниво А2 "Съществителни имена от женски род - част 2".

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кои съществителни са от женски род?
5т. 2. Всички изброени съществителни имена са от женски род, защото завършват на -ei.
  • Tischlerei, Schweinerei, Ei, Malerei, Bäckerei
5т. 3. Кои професии се упражняват от жени?
5т. 4. Дайте пример за държава, пред чието име задължително стои определителният член за женски род die.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
5т. 5. На кой ред откривате думи за места, от където може да се купи нещо?
6т. 6. Кои съществителни имена са образувани правилно в множествено число?
6т. 7. Свържете правилно.
6т. 8. Попълнете изреченията с подходящата дума.
  • Kellnerin, Mannschaft, Schweinerei, Ärztin, Löwin
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
6т. 9. Попълнете изреченията с подходящата дума в единствено или множествено число.
  • Freundschaft, Mannschaft, Slowakei, Italienerin, Bäckerei
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
6т. 10. Поставете определителния член die / Die пред имената на държави от женски род. Ако няма нужда от определителен член, поставете X.
6т. 11. Свържете правилно.
6т. 12. Образувайте множественото число на дадените съществителни имена.
11т. 13. Напишете подходящата професия в единствено или множествено число.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
11т. 14. Напишете множественото число на дадените съществителни имена.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
11т. 15. Свържете правилно.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!