new-logo

Тест: Йонна химична връзка

Тест

Онлайн тест по химия за 8. клас по темата "Йонна химична връзка", в който с интересни въпроси ще упражниш доколко си усвоил най-важното  за йонната химична връзка, дали можеш да определяш кои съединения са с йонна връзка, как се образува тя, кой елемент какъв вид йон образува и как се изразява самата връзка. След този тест със сигурност ще си уверен, че си подготвен в часа по химия като за отличен!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Йонната химична връзка се образува когато атом метал взаимодейства с атом на друг метал.
2
Йонните съединения не образуват молекули. Йоните в едно съединение се редуват, образувайки кристална решетка. Съставът на йонните съединения се изписва с емпирична формула.
3
За образуване на йонна връзка:
4
Формулата NaCl показва най-простото съотношение на йоните в кристалната решетка, т.е. в случая - броят на натриевите йони е равен на броя на хлоридните йони.
5
Посочете верните физичните свойства на вещества с йонен строеж.
6
Йонната химична връзка се осъществява чрез:
7
Изберете вярната схема на натриев йон Na^1^+
8
На графиката е изобразена схема на:
9
На схемата е изразено взаимодействие за образуване на йонна химична връзка в:
10
Свържете йоните с техния вид.
11
Кислородният йон O^2^- има стабилен външен електронен слой, изграден от 8 е-.
12
Даденото на схемата уравнение, илюстрира образуване на:  
13
При взаимодействието на магнезий Mg с бром Br:
14
Попълнете липсващите думи в текста.
  • Използвайте кирилица.
15
В човешката практика, едни от най-често използваните вещества са негасената вар CaO, гасената вар Ca(OH)2, содата каустик NaOH и готварската сол NaCl. Посочете верния строеж на тези вещества:

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (12)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се