Упражнение: Втори принцип на механиката


Описание на упражнението

Онлайн упражнението „Втори принцип на механиката“ по физика за 8. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Разбрахте ли от какво се пораждат движенията? Какво гласи вторият принцип на механиката? Коя е единицата за сила и как тя се представя чрез основните единици? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката си по темата „Принципи на механиката“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с упражнението!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Действието на едно тяло върху друго тяло в механиката се описва с величината:
5т. 2. Вторият принцип на механиката може да се запише във вида:
5т. 3. Причина за възникване на ускорение е:
5т. 4. Ако силата, действаща на едно тяло съвпада с посоката на движение, то тялото:  
5т. 5. Изразете единицата за сила нютон (N) чрез основните единици.
6т. 6. Силата няма:
6т. 7. Спортист хвърля топка с маса 1,5 kg, като ѝ действа със сила 30 N. Колко е ускорението на топката?
6т. 8. Тяло с маса 100 g се движи с ускорение 1\fracms^2 . Колко е големината на силата, която действа на тялото?
  • Указание: Основната единица за маса е килограм.
6т. 9. Под действие на сила 10 N тяло с маса 0,2 kg се движи с ускорение 2 \fracms^2 .
6т. 10. Автомобил се движи праволинейно равнозакъснително в посока изток. Определете посоката на действащата сила.
6т. 11. Към четири различни тела са приложени еднакви сили. Кое тяло ще започне да се движи с най-голямо ускорение?
6т. 12. Количка, на която е закрепен капкомер се движи върху гладка повърхност под действие на сила. От следите, оставени от капките можем да направим извода, че посоката на силата съвпада с посоката на движение. 
11т. 13. На фигурата е представена зависимостта на силата от времето, която действа на тяло с маса 3 kg. Ускорението, с което се движи тялото, е:
11т. 14. При взаимодействие между две тела, на които действат еднакви сили, отношението между ускоренията им е  \fraca1a2=3. На колко е равна масата на второто тяло, ако масата на първото е 1 kg?
  • Указание: Изразете силите чрез втория принцип на механиката за всяко от двете тела. Запишете отношението между двете сили на какво е равно.
11т. 15. Количка се движи под действие на сила. Пресметнете ускорението при промяна на масата и силата, действаща върху количката.
  • Попълнете празните места в текста като използвате някои от посочените числа.
  • 0,5 ; 1 ; 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 5

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

20:32 - 26.10.2015

Искам, ако може, Уча.се, да ми обясните решението на 14-та задача.
+2
Профилна снимка

Ученик

20:15 - 19.11.2015

Щом тежестта на тялото е един килограм, колко нютона ти трябват за да получиш три след като формулата е F върху m? - 3 :)
+1
Профилна снимка

Ученик

20:35 - 19.11.2015

Но пише, че 3 е отношението между двете ускорения. А 1 килограм е само едното тяло. Не мога да направя връзката.
+1
Профилна снимка

Ученик

20:39 - 19.11.2015

Според мен е това,че щом еднто а=1кг на колко трябва да е равно другото след като е а1 върху а2.
+1
Профилна снимка

Ученик

20:42 - 19.11.2015

Ми и аз това се питам. :D :D :D Тъй като има само една формула, която е F=a.m.. абе нещо не става тук. Ако Уча.се може да обясни - ок..
Профилна снимка

Ученик

21:45 - 20.10.2016

Изкарах отличен 6
+1
Профилна снимка

Ученик

18:21 - 03.11.2016

Аз също :D
+1
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Родител

17:55 - 11.02.2018

Зада 14 е грешна?!
Профилна снимка

Администратор

14:21 - 12.02.2018

Здравей, Ани! Защо мислиш така? Ти как я реши?
Профилна снимка

Родител

01:00 - 13.02.2018

Всъщност, не мога да я разбера и съответно да я реша
Профилна снимка

Учител на Уча.се

10:21 - 14.02.2018

Здравей, Ани! На едното тяло действа сила F1=m1.a1, а на второто тяло сила F2=m2.a2. В условието е казано, че двете сили са равни, т.е. F1=F2. Затова можем да приравним десните страни на двете равенства: m1.a1= m2.a2. Изразяваме търсената маса m2=m1.a1/a2. Дадено е, че a1/a2=3, а m1=1 kg. Остава да заместиш и пресметнеш.
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Ученик

17:36 - 01.11.2017

ОТЛИЧЕН 5.77
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.