logo

Тест: Втори принцип на механиката

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Действието на едно тяло върху друго тяло се описва с величината:
2
Вторият принцип на механиката може да се запише във вида:
3
Силата няма следната характеристика:
4
Едновременното действие на две сили може да се замени с равнодействаща сила, ако действат на едно тяло.
5
Равнодействащата на две равни по големина сили е нула, когато силите имат еднакви посоки.
6
Когато се увеличи масата на едно тяло три пъти, тогава ускорението му:
7
Когато увеличиш силата, с която действаш на едно тяло три пъти, тогава ускорението му:
8
Тяло с маса m= 2kg се движи под действие на сила F=4N. Колко е ускорението a на тялото?
9
Свържи съответните части, за да получиш правилни изречения.
10
Върху едно тяло са приложени сили F1 и F2, които действат в една посока, а силата F3 - в противоположна. Ако F1 е 10 N, а F3 - 20 N, колко нютона трябва да бъде F2 , така че равнодействащата на трите сили да е равна на нула?
11
Към четири различни тела са приложени еднакви сили. Кое тяло ще започне да се движи с най-голямо ускорение?
12
Върху тяло с маса m=500g действат едновременно две сили в противоположни посоки с големини F1=10N и F2=15N. Ускорението на тялото е \mathbfa=10\fracms^2.
  • Указание: Използвай, че 1kg=1000g.
13
Под действие на сила F1= 60 N тяло се движи с ускорение a1= 0,8\fracms^2. Намери силата F2, под действие на която същото тяло има ускорение a2= 2\fracms^2.
  •  Запиши отговора си с число.
 
14
С какво ускорение a ще се движи тялото от фигурата, ако всяка от силите, приложени към тялото, нарасне по 2 пъти?
  • Запиши отговора си с число.
15
  1. Намери равнодействащата F на двете сили, приложени към тялото от фигурата.
  2. Колко е ускорението a, с което се движи тялото от фигурата? Масата на тялото е m= 2kg.
  • Запиши отговорите си с числа.
 

Описание на теста

С онлайн теста по физика за 8. клас върху втори принцип на механиката ще се подготвиш по темата. Разбра ли какво представлява равнодействащата на няколко сили? Научи ли се да събираш сили, които имат еднаква посока, а такива които са в противоположни посоки? Как се формулира вторият принцип на механиката? Тестът ще ти помогне да придобиеш сигурност при подготовката си за училище. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се