new-logo

Тест: Втори принцип на механиката

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Действието на едно тяло върху друго тяло в механиката се описва с величината:
2
Вторият принцип на механиката може да се запише във вида:
3
Причина за възникване на ускорение е:
4
Ако силата, действаща на едно тяло съвпада с посоката на движение, то тялото:  
5
Изразете единицата за сила нютон (N) чрез основните единици.
6
Силата няма:
7
Спортист хвърля топка с маса 1,5 kg, като ѝ действа със сила 30 N. Колко е ускорението на топката?
8
Тяло с маса 100 g се движи с ускорение 1\fracms^2 . Колко е големината на силата, която действа на тялото?
  • Указание: Основната единица за маса е килограм.
9
Под действие на сила 10 N тяло с маса 0,2 kg се движи с ускорение 2 \fracms^2 .
10
Автомобил се движи праволинейно равнозакъснително в посока изток. Определете посоката на действащата сила.
11
Към четири различни тела са приложени еднакви сили. Кое тяло ще започне да се движи с най-голямо ускорение?
12
Количка, на която е закрепен капкомер се движи върху гладка повърхност под действие на сила. От следите, оставени от капките можем да направим извода, че посоката на силата съвпада с посоката на движение. 
13
На фигурата е представена зависимостта на силата от времето, която действа на тяло с маса 3 kg. Ускорението, с което се движи тялото, е:
14
При взаимодействие между две тела, на които действат еднакви сили, отношението между ускоренията им е  \fraca1a2=3. На колко е равна масата на второто тяло, ако масата на първото е 1 kg?
  • Указание: Изразете силите чрез втория принцип на механиката за всяко от двете тела. Запишете отношението между двете сили на какво е равно.
15
Количка се движи под действие на сила. Пресметнете ускорението при промяна на масата и силата, действаща върху количката.
  • Попълнете празните места в текста като използвате някои от посочените числа.
  • 0,5 ; 1 ; 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 5

Описание на теста

Онлайн тестът „Втори принцип на механиката“ по физика за 8. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Разбрахте ли от какво се пораждат движенията? Какво гласи вторият принцип на механиката? Коя е единицата за сила и как тя се представя чрез основните единици? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката си по темата „Принципи на механиката“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (13)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се