new-logo

Тест: Изчисления с използване на молни отношения. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Изчисленията в химията с използване на молни отношения се правят, когато веществата са изразени като количество вещество (mol).
2
В задача е дадено, че 80 g калций взаимодействат с кислород. 80 g са:
3
Горенето на калций до калциев оксид се извършва по уравнението 2Ca + O2--> 2CaO. Молното отношение между калция и негасената вар е:
4
  • Молната маса на SO2 e?
5
Молната маса на калция е 20 g/mol.
6
За задачата: Колко g негасена вар ще се получат при изгаряне на 80 g калций?
  • Изберете вярно съставените данни за "Дадено" и "Търси се"
7
Необходимото молно отношение за решаване на задачата: "Колко грама негасена вар ще се получат от 80 g Ca?" е:
8
На контролното задачата на вашата група е: "Колко грама негасена вар ще се получат, ако 80 g калций взаимодействат с кислород?"
  • Използвайте част от дадените символи и запишете последователността от действия (пътя) за решаване на задачата.
  • m(Ca); n(Ca); V(Ca); n(CaO); m(CaO); V(CaO)
9
Ако за задача е в сила молно отношение n(Ca) : n(CaO) = 1 : 1, то количеството вещество калций е:
10
80 g Ca са количество вещество:
11
Ако масата на SO2 е 960 g, а молната му маса 64 g/mol, то количеството вещество серен диоксид е:
12
15 mol сяра са:
13
Съставете с помощта на символи пътя за решаване на задачата:
  • Колко g въглероден диоксид се получават при изгаряне на 24 g въглерод?
  • Използвайте латиница.
14
  • Колко g кислород е необходим за образуване на 112 g негасена вар от калций?
  • Запишете само крайния резултат от изчисленията си.
15
  • За производството на сярна киселина е необходимо да се получи серен триоксид. Това става като серен диоксид взаимодейства с кислород. Изчислете колко g серен диоксид са необходими за получаване на 1 200 g серен триоксид.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 8. клас на тема "Изчисления с използване на молни отношения. Част 1". Чрез теста ще провериш уменията си да решаваш изчислителни задачи с помощта на молни отношения. Задачите в теста ще ти помогнат да осмислиш, че всички изчисления в химията се правят в количество вещество и че във всяка задача първо трябва да намериш количеството вещество на даденото вещество, след което по молното отношение в уравнението да изчислиш количеството вещество на търсеното вещество, което после ще превърнеш в маса или обем, според търсеното в задачата. Използвайки този усвоен с теста алгоритъм ще се подготвиш отлично за предстоящото изпитване по темата. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (18)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се