new-logo

Тест: Изчисления с използване на молни отношения. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Изчисленията в химията се правят чрез величината количество вещество n и молни отношения. Затова всяка величина от дадените или търсените е нужно да се прехвърли в количество вещество (в mol-ове).
2
В задача е дадено, че 80 g калций взаимодействат с кислород. Посочи какво означаваме с тези 80 g.
3
Горенето на калций до калциев оксид се извършва по уравнението 2Ca + O2--> 2CaO. Определи молното отношение между калция и негасената вар.
4
 • Изчисли молната маса на серния диоксид M(SO2).
5
 • Молната маса на калция е 20 g/mol.
6
Колко грама негасена вар ще се получат при изгаряне на 80 g калций?
 • За дадената задача избери вярно съставените данни за "дадено" и "търси се".
7
Колко грама негасена вар ще се получат от 80 g Ca?
 • Посочи правилното молно отношение, необходимо за решаване на задачата.
8
Колко грама негасена вар ще се получат, ако 80 g калций взаимодействат с кислород?
 • Използвай част от дадените символи и запиши последователността от действия (пътя) за решаване на задачата.
 • m(Ca); n(Ca); V(Ca); n(CaO); m(CaO)V(CaO).
9
Ако за задача е в сила молно отношение
 • n(Ca) :n(CaO) = 1:1,
 • посочи кое твърдение е вярно за количеството вещество калций.
10
 • Изчисли количеството вещество в 80 грама калций, ако M(Ca) = 40 g/mol.
11
Масата на SO2 е 960 g, а молната му маса 64 g/mol. Изчисли количеството вещество серен диоксид.
12
Определи колко грама са 15 mol сяра.
13
Състави с помощта на символи пътя за решаване на задачата.
 • Колко грама въглероден диоксид CO2 се получават при изгаряне на 24\, g въглерод C?
 • Използвай латиница.
14
 • Изчисли колко грама кислород е необходим за образуване на 112\, g негасена вар CaO от калций.
 • Запиши само крайния резултат от изчисленията си.
15
 • Серен триоксид SO3 се получава като серен диоксид SO2 взаимодейства с кислород.
 • Изчисли колко грама серен диоксид са необходими за получаване на 1\; 200\, g серен триоксид.

Описание на теста

Тест по химия за 9. клас върху изчисления с използване на молни отношения. Чрез теста ще провериш уменията си да решаваш изчислителни задачи с помощта на молни отношения. Задачите в теста ще ти помогнат да осмислиш това, че всички изчисления в химията се правят в количество вещество и че във всяка задача първо трябва да намериш количеството вещество на даденото вещество, след което по молното отношение в уравнението да изчислиш количеството вещество на търсеното вещество, което после ще превърнеш в маса или обем, според търсеното в задачата. Използвайки този усвоен с теста алгоритъм, ще се подготвиш отлично за предстоящото изпитване в училище. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (18)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се