logo

Тест: Изотермен процес

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кой процес се нарича изотермен?
2
Законът при изотермен процес може да се запише във вида:
3
Какво е наименованието на закона при изотермен процес?
4
Когато обемът V нараства при изотермното разширение, налягането p намалява.
5
В pV - диаграмата кривата, изобразяваща изотермния процес, се нарича изотерма.
6
Възможно ли е обемът на дадена маса газ да се намали два пъти, при което температурата му да се запази?
7
При изотермен процес налягането на идеален газ намалява 2 пъти. Как се изменя обемът на газа?
8
При изотермен процес налягането на идеален газ нараства 3 пъти. Как се изменя обемът на газа?
9
При изотермен процес обемът на идеален газ нараства 2 пъти. Колко е налягането на газа в началото на процеса, ако в края на процеса то е 40 kPa?
10
При изотермен процес обемът на идеален газ намалява 3 пъти. Колко е налягането на газа в началото на процеса, ако в края на процеса то е 90 kPa?
11
Идеален газ увеличава изотермно обема си от 3L до 9L. Налягането при това се понижава до 20 Pa. Колко е било първоначалното налягане на газа?
12
Как се променят обемът V, налягането p и температурата T при процеса с идеален газ, показан на VT-диаграмата?
13
На pV-диаграма са показани две различни изотерми. Изотермата, съответстваща на (1) температура, лежи над изотермата при (2) температура.
  • Кои думи ще поставиш на мястото на числата (1) и (2)?
14
Газ с обем V1= 1.10^-5m^3 и  налягане p1= 3.10^5Pa се разширява изотермно до обем V2= 3.10^-5m^3 . Определи налягането p2  на газа.
15
Налягането на въздуха в автомобилна гума с вътрешен обем V1= 20l  е  p1=3.10^5Pa. Какъв обем V2 ще има този въздух при същата температура, ако налягането му е p2= 1.10^5Pa?

Описание на теста

Онлайн тестът по физика за 8. клас ще ти помогне да се подготвиш по темата. Ще тестваш знанията си върху изотермен процес. Научи ли кои величини, които характеризират системата, се променят при изотермен процес? Коя е формулата, с която ще можеш да решаваш задачи от изотермен процес? Какво представлява изотермата? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се