logo

Тест: Русия и възстановяването на българската държавност. Изграждане на Княжество България (1878-1879)

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кое събитие непосредствено предхожда освободителната Руско-турска война?
2
Кои твърдения са верни?
3
Изборът на българи за заместници на руските губернатори укрепва националното начало в новата власт.
4
Подреди териториалните единици в новоосвободените български земи след Руско-турската война, като започнеш от най-голямата.
5
Как се нарича формата на управление, при която владетелят действа в рамките на Върховен закон?
6
Подреди в правилен хронологичен ред събитията.
7
Кои виждания на княз Черкаски за временното руско управление са представени вярно?
8
Кои твърдения за организацията на местната власт при временното руско управление са верни?
9
Свържи отделите на Съвета на руския императорски комисар в България с институциите.
10
Кои идеи на княз Черкаски можем да определим като демократични?
11
Свържи изображенията с личностите.
12
Какви промени налага Берлинският договор в изграждането на Българското княжество?
13
Съветът на руския императорски комисар в България включва седем отдела:
  • 1. Вътрешни работи;
  • 2. Финанси и контрол;
  • 3. Съдебен;
  • 4. Духовен и учебен;
  • 5. Пощи, телеграфи, съобщения;
  • 6. Обществени работи.
  • Кой отдел се оглавява от Марин Дринов?
  • Запиши отговора, както е записан в документа, без да използваш номерацията.
14
„Ваше сиятелство ще бъде продължител на онази административна система, чието начало е поставено от ... Черкаски. Тя се основава на възможно най-пълното развитие на общинското и окръжното самоуправление с християнски и нехристиянски елементи ...“, Инструкция до княз Дондуков, 10 април 1878 г.
  • Каква информация се съдържа в документа?
15
За коя личност се отнася информацията: Руски юрист и държавник, идеите му залягат в Санстефанския договор, назначен за началник на "Канцелария за гражданско управление на освобождаваните зад Дунава земи"?
  • Запиши името и фамилията на личността без съкращение.

Описание на теста

Онлайн тестът по история за 10. клас е добра възможност да покажеш знанията си за възстановяването на българската държавност след Освобождението. Коя от великите сили има най-голямо значение за полагане основите на политическия живот на младото Българско княжество? Какво знаеш за княз Черкаски и възгледите му за централната и местната власт в новоосвободените български земи? Можеш ли да определиш идеите му за възстановяването на българската държавност  като демократични? Кой именит български учен историк заема място в новосъздаденото Централно управление и кои са институциите, създадени за реализиране политиката на неговите отдели? Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (4)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се