logo

Тест: Молни отношения по химично уравнение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Молното отношение по химично уравнение е равно на отношението на коефициентите пред участващите вещества в изравненото уравнение.
2
Посочи как се нарича молното отношение, при което се записват молните отношения за всички участници в реакцията.
3
За реакцията, записана с уравнението Zn+H2SO4--> ZnSO4 + H2, пълното молно отношение е:
  • n(Zn):n(H2SO4):n(ZnSO4):n(H2)= 1:1:1:1.
4
Посочи пълното молно отношение за реакцията 2Ca+O2--> 2 CaO.
5
Определи кои са възможните кратки (непълни) молни отношения за реакцията 2Ca + O2 --> 2CaO.
6
Когато пред вещество в уравнение липсва коефициент, то това означава, че веществото участва в реакцията с 0 mol.
7
Посочи за кое уравнение е съставено следното пълното молно отношение: n(Al):n(H2SO4): n(Al2(SO4)3):n(H2)=2:3:1:3.
8
Посочи с кой от изброените по-долу изрази изразът за краткото молно отношение \fracn(Al)n(H2)= \frac23 е един и същ.
9
Използвай част от дадените формули и означения, и попълни празните места в текста.
  • Библиотека: H2SO4, HCl, H, H2, n(H2), n(H).
10
Подреди последователността от действия, която ще спазваш за решаване на задачата: "Колко mol водород се получават при разтваряне на 1 mol алуминий в разредена сярна киселина?".
11
Посочи реалното молно отношение на A към B, ако краткото молно отношение на реакция има вида n(A):n(B)=3:6.
12
Използвай част от дадените символи и цифри, и попълни празните места в решението на задачата.
  • Колко mol H2 ще се получат при разтваряне на 1 mol алуминий в разредена сярна киселина?
  • Библиотека: n(Al); n(H2SO4); 1; 2; 3; 1,5.
13
Медта е слабо активен метал, но може да се разтвори при нагряване в концентрирана сярна киселина.
  • Посочи правилно съставените пълни молни отношения за уравнението на реакцията: Cu + 2 k.H2SO4--> CuSO4 + SO2 + 2H2O.
14
Пресметни и запиши с арабска цифра колко mol алуминий Al трябва да се разтворят в солна киселина HCl, за да се получат 3 mol газ водород H2?
15
На строителен обект има нужда от 1000 mol гасена вар Ca(OH)2. Варта се получава по реакцията CaO+H2O--> Ca(OH)2. Пресметни колко mol негасена вар CaO е нужно да закупят строителите.
  • Отговора си запиши с число.

Описание на теста

Тест по химия за 9. клас върху молни отношения по химично уравнение. Чрез теста ще провериш доколко разбираш как се съставят молни отношения по химично уравнение, кои са пълни и кои съкратени молни отношения. С помощта на много примери ще упражниш изравняването на химични уравнения и съставянето на верни молни отношения. Не на последно място тестът ще ти помогне да се подготвиш отлично за предстоящи изпитвания в училище. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (9)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се