new-logo

Тест: Първи принцип на механиката

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Попълнете празните места в текста, като използвате някои от посочените думи.
  • масата, покоят, сили, движението
2
Кой учен за пръв път се усъмнил, че всички движения се пораждат и поддържат от сили?
3
Кое от следните движения може да извършва тяло, което не взаимодейства с други тела?
4
Инерция се нарича:
5
Всяко движещо се тяло рано или късно спира. Коя е причината?
6
В кой от изразите се има предвид движение по инерция?
7
Ако на едно тяло му действат други тела, то неговата скорост:
8
Пътниците в автобус политат назад. Причината за това е, че:
9
Коя от следните физични величини е мярка за инертността на телата?
10
На масичка в равномерно движещ се влак е поставенo гладко топче. Ако топчето се търкулне напред по посока на движението на влака, каква е била съответната промяна в движението на влака?
11
На картинката е показано следното:
  • Две дъски са свързани така, че едната е поставена хоризонтално, а другата е наклонена спрямо първата. На фиг.А е насипан пясък, на фиг.Б пясъкът е разстелен, а на фиг. В няма пясък. Пускаме една количка от горния край на наклонената дъска. До коя точка ще достигне тя на всяка от фигурите?
  • Попълнете празните места така, че да се получат верни твърдения.
12
Шофьорите трябва да намаляват скоростта преди завой, за да преодолеят инерцията на автомобила при промяна на посоката на движение.
13
От коя точка хоризонтално движещ се самолет трябва да хвърли бомба, за да попадне в целта, която е неподвижна (положението е показано с жълта стрелка)?
14
По наклонената равнина е пусната количка, върху която не действат други тела. Хоризонталната повърхност е разделена на три участъка. Какво ще установим, ако измерим времето, за което количката минава през тези участъци?
  • Указание: Приемете, че повърхността е идеално гладка.
 
15
На рисунката са показани цистерни с бензин. За всяка фигура посочете има ли промяна в скоростта и каква е тя.
  • Попълнете празните места в текста, като използвате посочените думи: се намалява, постоянна, се увеличава.

Описание на теста

Онлайн тестът „Първи принцип на механиката“ по физика за 8. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Разбрахте ли при какви условия телата запазват състоянието си на покой или на праволинейно равномерно движение? Какво гласи първият принцип на механиката (наречен още закон за инерцията)?  Тестът  ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Принципи на механиката“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (26)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се