logo

Тест: Първи принцип на механиката

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Древногръцкият учен и философ Аристотел е смятал, че „естественото положение на земните тела“ е (1). Според него движенията се пораждат и поддържат от различни (2), които им действат.
  • Кои думи ще поставиш на мястото на числата (1) и (2)?
2
Кой учен пръв стига до извода, че не съществува естествен стремеж на телата към покой?
3
Коя физична величина е мярка за инертността на телата?
4
Първият принцип на механиката гласи: всяко тяло запазва състоянието си на покой или на праволинейно равномерно движение, докато външно въздействие не го изведе от това състояние.
5
Свойството на телата да запазват състоянието си на покой или на праволинейно равномерно движение се нарича:
6
Когато тичаме бързо, не можем да спрем изведнъж, защото поради инертността си, тялото трудно променя скоростта си.
7
Кое от изброените е движение по инерция?
8
След изключване на двигателя, катерът продължава да се движи по инерция по водната повърхност на езерото.
9
Оловно, стъклено и дървено топче имат еднакъв обем. Кое от тях има най-голяма инертност?
10
Свържи съответните части, за да получиш правилни изречения.
11
На картинката е показано следното: Две дъски са свързани така, че едната е поставена хоризонтално, а другата е наклонена спрямо първата. На фиг. А е насипан пясък, на фиг. Б пясъкът е разстелен, а на фиг. В няма пясък. Пускаш една количка от горния край на наклонената дъска. До коя точка ще достигне тя на всяка от фигурите?
12
Шофьорите трябва да намаляват скоростта преди завой, за да преодолеят инерцията на автомобила при промяна на посоката на движение.
13
Върху лист хартия се поставят монети. Листът се изтегля рязко (много бързо). Монетите едва помръдват и остават почти на същото място. Как ще обясниш този стар трик? Указание: На първото свободно място запиши с една дума кое е свойството на телата, а на второто - кое е състоянието, от което монетите не могат да излязат толкова бързо.
14
По наклонената равнина е пусната количка, върху която не действат други тела. Хоризонталната повърхност е разделена на три участъка. Какво ще установиш, ако измериш времето, за което количката минава през тези участъци?
  • Указание: Приеми, че повърхността е идеално гладка.
 
15
На рисунката са показани цистерни с бензин. За всяка фигура посочи има ли промяна в скоростта и каква е тя.
  • Указание: При отговорите използвай следните думи: намалява, постоянна, увеличава се

Описание на теста

С онлайн теста по физика за 8. клас за първи принцип на механиката ще се подготвиш по темата. Научи ли какво твърди Аристотел? Разбра ли кога едно тяло е в покой? Какви опити е направил Галилео Галилей? Кой е първият принцип на механиката? Тестът ще ти помогне да придобиеш сигурност при подготовката си за училище. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се