logo

Тест: Mинимална и максимална стойност в едномерен масив. C#

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Допълнителната променлива, чрез която определяш максималната стойност, трябва да е от същия тип, от който е масивът.
2
Максималният елемент в масив НЕ може да се повтаря.
3
Кои варианти на инициализация на maxi са правилни?
4
Кои елементи се означават с определението екстремални?
5
 • Кой програмен ред може да бъде включен на мястото на празния ред, така че в променливата m да бъде определена максималната стойност от елементите на масив?
 • m=a[0];
 • for (i=0; i < n; i++)
 •        ..................................
 • Уточнение: В предходни редове са въведени стойности на променливата n и на елементите на масива a[ ].
6
Посочи верните твърдения.
7
 • След въвеждане na размера и елементите на масив е записан следния код:
 1. maxi=a[0];
 2. for (i=..... ; i < n; i++)
 3.     if (a[i]>=maxi) maxi=a[i];
 • Коя е максималната стойност, която може да бъде зададена на итератора i (от ред 2), така че след изпълнение на фрагмента в maxi да е записана максималната стойност на елемент от масива?
8
 • Кои графични обекти от снимката на свойството Enabled имат зададена стойност true?
9
 • Подреди действията в правилна последователност, така че да изпълнят алгоритъма за изчисляване на максимална стойност на елементите от масив.
 • Уточнение: Броят елементи n и стойностите на елементите на масива a [ ] са въведени на предходни редове.
10
 • Свържи операторите и описанието на действието им спрямо следния програмен код:
 •  
11
 • Кои програмни фрагменти имат същия резултат като показания на картинката?
12
 • Разликата между стойностите на максималния и минималния елемент се нарича амплитуда на масива.
 • В променливата range означавам амплитудата на масива int [] a={3, -2, 6, -2, 1, 10, 10, -1};. Запиши стойността на амплитудата за този масив.
13
 • В предходни редове на променливата n е зададена стойност 7. Коя е най-малката стойност на i, за която ще се изпълнят последните 6 реда от кода?
14
 • Попълни стойностите на променливите maxi и p след изпълнение на програмните редове.
15
 • На колко е равна амплитудата на масива double [ ] amp={10, 10, 10, 10, 10};?
 • Уточнение: Запиши отговора си само с едно число.

Описание на теста

С този тест по информатика за 8. клас отново ще се убедиш колко силна е връзката между информатиката и живота. Защото си най-готин. Ето, използвахме думата "най". И елементите на масив също се интересуват от най: най-големия, най-малкия. Обаче тези алгоритми си имат особености, характеристики, логика и за тях са много въпросите от теста. С най-голям интерес очаквам да се похвалиш с най-готини резултати. Учи, тествай и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се