logo

Тест: Глаголите stehen, liegen, sitzen, hängen. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
С кой падеж или с кои падежи се използват предлози като in, unter, auf, zwischen (Wechselpräpositionen)?
2
Кой определителен член за кое лице и число е? Свържете правилно.
3
Кой определителен член за кое лице и число е? Свържете правилно.
4
Свържете правилно.
5
Попълнете празните места в правилото.
6
Всички изречения съдържат обстоятелствено пояснение за място. Попълнете определителния член в Dativ.
 • РЕЧНИК
 • der Stuhl, die Stühle - стол
 • die Wand, die Wände - стена
 • die Couch,-es - диван
 • der Tisch,-e - маса
 • der Sessel,- - фотьойл, кресло
 • das Bett,-en - легло
7
В кой от примерите обстоятелственото пояснение не показва място, а посока?
8
В кои примери обстоятелственото пояснение показва посока?
 • РЕЧНИК
 • der Flur,-e коридор
 • die Schublade,-n - чекмедже
9
Дадените изречения съдържат само обстоятелствени пояснения за посока. Попълнете определителния член.
10
В кои примери можем да употребим всички изброени глаголи?
11
Свържете въпросителните думи с подходящото изречение.
12
Свържете изреченията с подходящата въпросителна дума.
13
Изберете подходящия глагол и го поставете в подходящото лице и число.
 • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
14
Задайте правилния въпрос към обстоятелственото пояснение:
 • Wo? или Wohin?
15
Заменете сказуемото с подходящ синоним, спрегнат в същото лице и число.
 • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss

Описание на теста

Онлайн тестът за ниво А1 "Глаголите stehen, liegen, sitzen, hängen - част 2" ("Die Verben stehen, liegen, sitzen, hängen - Teil 2") съдържа разнообразни задачи, с които ще упражните избора на правилен глагол при глаголните двойки stehen/stellen, sitzen/setzen, liegen/legen, употребата на Wechselpräpositionen, определителните членове (die bestimmten Artikel)  в дателен и винителен падеж (Dativ und Akkusativ), въпросителните думи (Fragewörter) за обстоятелствените пояснения за място и посока wo? и wohin?, синонимите на глаголите sitzen, stehen, liegen, hängen. Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (8)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се